*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №45/18.04.2022 по дело №917/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени преди изменението със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. – ДВ бр. 98 от 24.11.2014 г., вр. с § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност – ДВ бр.22 от 13.03.2018 г.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на дванадесети октомври, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№917 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. Н. Г. в качеството му на ЕТ „Орхидея-сем.Г. – В. Г.“ срещу решение №72 от 08.01.2020 г. по т.д.№2327/2018 г. на САС. С обжалваното решение, след отмяна на решение №507 от 08.03.2018 г. по т.д.№1010/2017 г. на СГС, е уважен предявеният от синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД /н/ иск по чл.59, ал.5 от ЗБН и е прогласена недействителността по отношение на кредиторите на несъстоятелността на банката на извършеното прихващане с изявление на В. Н. Г. в качеството му на ЕТ „Орхидея-сем.Г. – В. Г.“ с вх.№9617/22.10.2014 г. по входящия регистър на деловодството на банката, освен за частта, която всеки от кредиторите на несъстоятелността би получил при разпределение на осребреното имущество, а действието на прихващането в тази му част е отложено до изпълнението на окончателната сметка за разпределение по чл.104 от ЗБН на основание чл.59, ал.6 от ЗБН, като е оставен без разглеждане предявеният от синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД /н/ срещу В. Н. Г. в качеството му на ЕТ „Орхидея-сем.Г. – В. Г.“ иск по чл.59, ал.3 от ЗБН за обявяване за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на банката на извършеното прихващане с изявление от ответника с вх.№9617/22.10.2014 г. по входящия регистър на деловодството на банката.

В жалбата се излагат съображения за неправилно приложение на разпоредбата на чл.59, ал.5 от ЗБН /ред., ДВ бр.22 от 2018 г./ и неприложимост на §8 от ПЗР на ЗИД ЗБН – ДВ бр.22 от 2018 г., като противоречащ на Конституцията на Република България, на чл.1 от Допълнителен протокол №1 към Европейската конвенция за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Относно приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени преди изменението със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. – ДВ бр. 98 от 24.11.2014 г., вр. с § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари