Определение №60546/23.06.2021 по дело №795/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60546

  ГР. София, 23.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение в закрито заседание на 12.05.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №795/21 г., намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на Л. Ш. срещу въззивното решение на Окръжен съд Бургас по гр.д. №710/20 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение е отхвърлен като неоснователен предявеният от касаторката срещу „Инвестбанк”АД иск по чл.124, ал.1 ГПК, вр. с чл.179, ал.1 ЗЗД за признаване за установено, че ипотечното право на ответника върху индивидуализирания по делото и в решението недвижим имот – апартамент, собственост на ищцата, не съществува.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

  За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.1 и ал.2, пр.последно ГПК. Намира, че въпросите от предмета на спора относно правнорелевантните факти за уважаване на иска, а именно: погасено ли е задължението, което ипотеката обезпечава и делимо ли е ипотечното право, т.е. с погасяването на част от обезпеченото задължение настъпва ли като последица и заличаването на ипотеката за част от имотите? - са решени в противоречие с практиката на ВКС – р. по гр.д. №896/15 г. на второ т.о. Решението на ОС е и очевидно несправедливо, като в тази връзка ВКС следва да отговори на въпроса : Справедливо ли е кредиторът да получи повече, отколкото му се дължи?

  По допускане на обжалването ВКС намира следното: въззивният съд е приел, че за изясняване на въпроса дали обезпеченото вземане е погасено, ищцовата страна, в чиято тежест е установяването на тази предпоставка, не е ангажирала преки доказателства, от които по категоричен начин да бъде направен положителен извод за наличието й. По делото са представени голям брой писмени доказателства, от които се установява, че част от задълженията на "Робинзон бийч инвест" ЕООД съм „Инвестбанк”АД са погасени /включително чрез прехвърляне на имоти като даване вместо изпълнение, както и чрез погасяване на задължения от трети лица, чиито имоти са освободени от ипотека/, но те не доказват, че задълженията по договора за кредит, съответно договора за новация между посоченото по-горе ЕООД – длъжник и банката, са напълно погасени.

  На осн. чл. 174 от ЗЗД ипотеката обезпечава вземането, независимо от промените, които са станали в него, само до размера на сумата, за която е извършено вписването, ведно с лихвите, включително до деня на продажбата, както и съдебните разноски и разноските по изпълнението. В случая, обезпеченото вземане за главница е в размера, уговорен в договора за новация от 30.09.2008 г., а именно 4 500 000 евро, а не 950 000 евро, както твърди ищцата. Съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗЗД, за да има действие подновяването на задължение, обезпечено с ипотека, подновяването следва да бъде извършено в писмена форма, с нотариална заверка на подписите и да бъде вписано в имотния регистър. Посочените в закона изисквания са спазени и това се установява от приложеното по делото новационно споразумение, в което се съдържа изричното съгласие на длъжника, дал обезпечението – дружеството "Робинзон бийч инвест" ЕООД, който към този момент все още е бил собственик на имотите, и поради това именно той е бил правно легитимирания субект за изразяване на правнообвързваща воля за новиране на обезпеченото задължение. Договорът за новация е оформен с нотариална заверка на подписите и е вписан в имотния регистър. При събраните по делото пред двете инстации доказателства въззивният съд е приел, че обезпеченото с учредената върху имота на ищцата ипотека вземане не е погасено, поради което не е налице предвидената в чл.172 ЗЗД предпоставка за заличаване на ипотеката.

  Намерил е за неоснователно и възражението на ищцата, че ипотечното право е погасено, защото е станало делимо след подписване на споразумението между длъжника и ответната

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари