Определение №60545/23.06.2021 по дело №652/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60545

  гр. София, 23.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 652 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, чрез адв. В. М., срещу въззивно решение № 1252/30.10.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 2682/2020 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е потвърдено решение № 3256/17.07.2020 г. по гр. д. № 16976/2019 г. на Районен съд – Варна. С първоинстанционното решение е прието за установено на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, че ищецът Д. А. Д. не дължи на дружеството сумата 5 223,36 лв., представляваща стойността на начислена по фактура № [ЕГН]/09.10.2019 г. електрическа енергия за периода 05.11.2017 г. – 04.11.2018 г.

  В касационната жалба се сочи, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано - основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК искането за допускане на касационния контрол се обосновава с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и по следните въпроси: 1) длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства; 2) след отмяната на чл. 1 - чл. 47 и чл. 52 - чл. 56 от ПИКЕЕ (обн. ДВ, бр. 98/2013 г., в сила от 16.11.2013 г.) с решение № 1500/06.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2016 г. на 5-чл. състав на ВАС, прилагат ли се неотменените разпоредби на чл. 48 - чл. 51 вкл. По първия въпрос касаторът твърди, че въззивното решение противоречи на решение № 222/27.03.2018 г. по т.д. № 505/2017 г., IІ т.о., а по втория – на решение № 150/26.06.2019 г. по гр. д. № 4160/2018 г., IІІ г.о. и решение № 124/18.06.2019 г. по гр.д. № 2991/ 2018 г., IІІ г.о. на ВКС. По втория въпрос се сочи и основанието по чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК.

  Ответникът по жалбата – Д. А. Д., представляван от адв. Е. М., в писмен отговор изразява становище за липса на предпоставки за допускане на касационния контрол и за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, по предпоставките за допускане на касационно обжалване намира следното:

  За да потвърди първоинстанционното решение, въззивният съд е приел за установено, че между страните по делото е налице валидно облигационно правоотношение с предмет - продажба на ел.енергия за обекта на потребителя. На 04.11.2018 г. е извършена техническа проверка на средството за техническо измерване (СТИ) с фабричен № 17888080, монтиран на обекта на ищеца, за което е съставен констативен протокол № 1105141/04.11.2018 г., подписан от извършилите проверката служители на дружеството и от свидетели. Електромерът е снет и изпратен за проверка в БИМ. При проверката е установено (КП от 04.11.2018 г.), че невизуализирания регистър 1.8.3 съдържа показания за 027 479,3 кВтч ел.енергия. Според заключението на метрологичната експертиза, при софтуерно четене е установена намеса в тарифната схема на електромера; СТИ съответства на изискванията за точност на измерването, но не съответства на техническите характеристики. Предвид резултатите от проверката, дружеството е издало фактура № [ЕГН]/ 09.10.2019 г., в която начислило за заплащане от ищеца сумата 5 223,36 лв., представляваща стойността на 27 479 кВтч потребена ел. енергия за периода 05.11.2017 г. – 04.11.2018 г. Приетата по делото съдебно-техническа експертиза е дала заключение, че СТИ е в срока си на метрологична годност; че

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари