*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №1/19.04.2022 по дело №2503/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли да се обяви за относително недействителна на основание чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ, учредена в предвидените в тази норма срокове договорна ипотека по отношение на обезпечени с нея вземания, възникнали до учредяването ѝ, ако ипотеката обезпечава вземания, възникнали преди и след учредяването ѝ?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 2503 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Касаторът „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД (в несъстоятелност), действащ чрез синдика, чийто права се упражняват от Ангел Донов и Кристи Маринова, обжалва решение № 11603 от 21.07.2020 г. по т.д. 1722/2020 г., САС, ТО, 11 състав, с което е потвърдено решение от 19.11.2019 г. по т.д. 2685/2018 г., СГС, VI-2 състав, с което е отхвърлен предявеният от „КТБ“ АД в несъстоятелност иск срещу „Сана спейс хотел Хисаря“ АД в несъстоятелност и „Ливия спа“ ЕООД, иск с правно основание чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ за обявяване относително недействителен спрямо кредиторите на несъстоятелността на „Сана Спейс хотел Хисаря“ АД на договор за учредяване на договорна ипотека, сключен във формата на нотариален акт, въз основа на която сделка дружеството „Сана спейс хотел Хисаря“ АД е учредило договорна ипотека в полза на „Ливия спа“ ЕООД върху недвижим имот, както и в частта от решението, с която е определена отговорността за разноски.

Мотиви

В касационната жалба излага съображения, че решението е неправилно и необосновано.

Счита, че с оглед представените доказателства плащането е по четири нареждания за плащане. Въззивният съд сочи, че били налице разминавания между датите на нарежданията и плащанията. В искането от 12.2.2016 г. били заявени за плащане банкови такси, възникнали на 15.2.2016 г. и 16.2.2016 г. , което по безспорен начин сочело, че самото искане е антидатирано; искането за плащане от 17.2.2016 г. било осчетоводено и извършено плащане по фактура от 18.2.2016 г.

Излага съображения, че не било ясно тълкуването на чл. 646, ал. 8 от ТЗ.

Излага съображения относно разходите за договорените плащания, извършени в деня на учредяване на договорната ипотека и последващите такива. Необходимо било разграничение на тези плащания от извършените преди тях и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари