Определение №60539/29.06.2021 по дело №1244/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60539/29.06.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Зоя Атанасова

  Геника Михайлова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 1244 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 260069/ 29.12.2020 г. по гр.д. № 440/ 2020 г. в частта, с която Варненски апелативен съд, изменяйки решение № 260213/ 27.07.2020 г. по гр.д. № 455/ 2020 г. на Варненски окръжен съд, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ е осъдил Прокуратурата на Република България да заплати на С. О. А. сумата 25 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди от незаконното обвинение за престъпление по чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 НК, ведно със законната лихва от 23.03.2018 г., като е отхвърлил този иск до пълния размер от 90 000 лв.

  Решението се обжалва от всяка от страните съответно на обжалваемия интерес, а повдигнатите въпроси са процесуалноправни и материално-правни. Процесуално-правните повдига Прокуратурата, а те се свеждат до въпроса за задължението на въззивния съд да извърши преценка на всички конкретно проявени обстоятелства от значение за определяне размера на обезщетението, които са в причинно следствена връзка с незаконно повдигнатото обвинение и в частност – как следва да се ценят свидетелските показания на роднини с оглед приложението на чл. 172 ГПК. Материално-правните въпроси на Прокуратурата се свеждат до въпроса как следва да се отнесе предходната съдимост на дееца, когато тя няма отношение към воденото конкретно наказателно производство, по което е оправдан, като следва ли в този случай да се приеме, че интензитетът на уронване на доброто име и честта е по малък в сравнение с този при неосъждани лица. Всяка от страните е повдигнала и въпроса за приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД, макар да е го формулирала с различни словесни изрази. Всеки от касаторите счита, че повдигнатите въпроси са включени в предмета на обжалване. Прокуратурата счита, че по въпросите за преценка на свидетелските показания по чл. 172 ГПК и предходната съдимост на дееца е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, а по общия процесуален въпрос за задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи и възражения на страните се поддържа и противоречие на въззивното решение с ППлВС № 4/ 21.12.1968 г. По въпроса за приложението на обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД касаторът С. О. А. извежда допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК с довод, че въззивният съд е решил материално-правния въпрос в противоречие с ППлВС № 4/ 23.12.1968 г., т. 11 на ТР № 3/ 22.04.2005 г. по тълк. дело № 3/2004 г. на ОСГК и с решение № 311/ 21.10.2013 г. по гр.д. № 1416/ 2012 г. на IV-то ГО. Оплакванията по същество са, че решението е неправилно като необосновано и е нарушен чл. 52 ЗЗД (касационните основания от чл. 281, т. 3, пр. 1 и 3 ГПК).

  Въззивният съд е приел, че основанието на иска по чл. 2, ал. 1, т. 3, пр. 1 ЗОДОВ за обезщетение на претърпени неимуществени вреди доказва влязлата в сила присъда по нохд № 1011/2017 г. на ВКС, с която ищецът С. А. е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 НК. Аргументът е почерпил от това, че обвинението е незаконно по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 3, пр. 2 ЗОДОВ, а незаконното обвинение винаги причинява морални вреди.

  След това е пристъпил към обсъждане на онези релевантни обстоятелства, които е намерил да имат отношение към незаконното обвинение: 1) тежестта на повдигнатото обвинение – за тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 НК престъпление, за което

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари