Определение №60536/29.06.2021 по дело №1704/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60536

  гр.София, 29.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  Членове: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 1704 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационна жалба на П. И. И., като майка и законен представител на И. Г. И., чрез адвокат С. С. от АК-София срещу решение № 260096 от 05.11.2020 г. по гр.д.№ 316/2020 г. на Окръжен съд София, с което се обезсилва решение № 215/16.08.2019 г. по гр.д.№ 523/2019 г. на Районен съд Костинброд и се прекратява производството по молбата на П. И. И., като майка и законен представител на И. Г. И., да бъде дадено заместващо съгласието на бащата Г. И. И. разрешение за издаване на паспорт на детето И. Г. И., род.на 19.06.2011 г. и за пътуването му в чужбина, придружено от своята майка, на основание чл.127а, ал.2 СК, в периода от 31.08.2019 до 15.09.2019 г.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че подадената касационна жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане, тъй като е подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на касационно обжалване. Съгласно чл.280, ал.3, т.2 ГПК (изм. - ДВ, бр.8 от 2017 г.), не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела в производства по чл.127а от Семейния кодекс, а според § 14 от ПЗР на ЗИД на ГПК, подадените преди влизането в сила на изменението на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр.50 от 2015 г.) касационни жалби, частни жалби по чл.274, ал.2 от ГПК и жалби срещу решения на ВКС по чл.80, ал.3 от ЗННД се разглеждат по досегашния ред. Касационната жалба на П. И. И., като майка и законен представител на И. Г. И. срещу въззивното решение на Окръжен съд София е депозирана в съда на 11.02.2021 г., т.е. след влизането в сила на измененията на разпоредбата на чл.280, ал.3 ГПК (предишна ал.2), поради което подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима.

  Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба с вх.№ 261168 от 11.02.2021 г. на П. И. И., като майка и законен представител на И. Г. И., чрез адвокат С. С. от АК-София срещу решение № 260096 от 05.11.2020 г. по гр.д.№ 316/2020 г. на Окръжен съд София.

  Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари