Определение №60533/09.07.2021 по дело №1115/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60553

  гр. София 09.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 1115/2021 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Община Бургас, представлявана от кмета Д. Н., против въззивно решение № 102/25.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 375/2020 г. на Апелативен съд - Бургас, с което е отменено решение № 31/21.02.2019 г. по гр. д. № 1402/2018 г. на Окръжен съд - Бургас и вместо това на основание чл. 49, вр. чл. 45 ЗЗД Община Бургас е осъдена да заплати на С. К. С. и Д. П. С. обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на тяхната дъщеря, настъпила на 25.04.2015 г. в [населено място] в резултат от пътнотранспортно произшествие в размер на сумата от по 25 100 лв. за всеки от тях (като част от искове с пълен размер от по 250 000 лв.), ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от датата на увреждането - 25.04.2015 г. до окончателното й изплащане и са присъдени съдебни разноски. Решението е постановено при участието трети лица помагачи – Областна дирекция на МВР - Бургас и Агенция „Пътна инфраструктура“.

  В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност на атакуваното решение поради нарушения на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска се отмяната му и отхвърляне на предявените искове.

  В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване касаторът се позовава на очевидна неправилност на решението и на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Формулирал е следните въпроси: 1. „Допустимо ли е съдът да основе своите изводи само на избрани доказателства и доказателствени средства, без да обсъди същите в тяхната пълнота и да изложи съображения защо възприема едни, а други отхвърля?”; 2. „Длъжен ли е въззивният съд да изложи точни и ясни собствени мотиви и разпоредбата на чл. 272 ГПК освобождава ли въззивната инстанция от задължението да се произнесе по спорния предмет на делото, след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство?“; 3. „Длъжен ли е въззивният съд да формира своите правни изводи по същество на спора след преценка на всички относими доказателства по делото с оглед разпоредбите на чл. 12 и чл. 235 ГПК?“; 4. „При проведено успешно отблъскване на всички предпоставки по исковата претенция по чл. 49 33Д /според закона и практиката на ВКС на РБ/ и при събрани писмени доказателства, онагледяващи извършването на дейности в противовес на изложението в иска, налице ли са други основания за отхвърляне на иска като неоснователен или за отчитането на процент на съпричиняване, с който да се редуцира претенцията?“; 5. „Следва ли съда да обсъди изрично направените възражения за неприложимост на правни норми към действителната обстановка?“; 6. „Правилно ли са приложени разпоредбите на Наредба № 2/29.04.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии?“ и 7. „За приложимостта на нормата на чл. 153 от ГПК и за начина, по който следва да се определят връзките между всички събрани и относими към спора факти?“. Твърди, че първите шест въпроси са разрешени в противоречие с приетото в т. 19 на Тълкувателно решение № 1 от 4.01.2001 г. по т. д. № 1/2000 г., ОСГК на ВКС, а седмият въпрос е решен в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 217/09.06.2011 г. по гр. д. № 761/2010 г., IV г. о., решение № 190/07.02.2018 г. по гр. д. № 180/2017 г., IV г. о., решение 111/17.07.2018 г. по гр. д. № 3695/2017 г., III г. о., решение № 73/05.07.2018 г. по гр. д. № 3228/2017 г.,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари