Определение №60533/28.06.2021 по дело №10/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60533

  гр. София, 28.06.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 23 март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  гр. дело № 10 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от ищеца В. Б. Д., чрез адв.С. Х. срещу решение № 5214/31.08.2020 г. по гр.дело № 15868/2016 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 30.01.2016 г. по гр.дело № 13387/2012 г. на Софийски районен съд, с което е отхвърлен предявения от В. Б. Д. срещу Х. Б. Д. и В. М. Д. иск с правно основание чл.87,ал.3 ЗЗД за разваляне на договор за прехвърляне на идеални части от недвижим имот:апартамент /№/,[жилищен адрес] [улица], гр.София със застроена площ от 49.20 кв.м., заедно с припадащите се 2.55% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавно място срещу задължение за издръжка и гледане от 22.02.2011 г. в частта относно 2/6 идеални части от същия, поради неизпълнение на задължението от приобретателите.

  Жалбоподателят поддържа, че обжалваното решение е недопустимо, тъй като с определение от 09.03.2012 г. по гр.дело № 10919/2012 г. на Софийски районен съд е постановено разделяне на производството по предявения иск за нищожност по чл.26 ЗЗД и унищожаемост на договора за гледане и издръжка. Сочи, че е образувано гр. дело № 13387/2012 г., което е настоящото, по което са останали за разглеждане искът с правно основание чл.87,ал.3 ЗЗД. Поддържа се, че с определение от 05.09.2012 г. по гр.дело № 10919/2012 г. на СРС е изготвен проект на доклад, от който е видно, че в посоченото производство са останали за разглеждане исковете с правна квалификация чл.26,ал.2,пр.3 ЗЗД, вр.чл.69 ЗН, вр.чл.341 ГПК и в проведено на 19.07.2013 г. о.с.з. с определение съдът постановил спиране на производството до разглеждане на преюдициалния иск по чл.87,ал.3 ЗЗД. Поддържа се, че въпреки направеното възражение, че преюдициален е спора за нищожността на договорното правоотношение по прехвърляне на правото на собственост срещу задължение за гледане и издръжка, същото не е прието, че е депозирана молба за възобновяване на производството и с определение от 02.02.2018 г. молбата е оставена без уважение до приключване с окончателен влязъл в сила съдебен акт на производството по чл.87,ал.3 ЗЗД по гр.дело № 13387/2012 г. на СРС. Според жалбоподателя на първоинстанционния съд е било известно наличието на преюдициален спор, което е налагало спиране на производството за разваляне на договора, до постановяване на решение относно неговата валидност. Поддържа се, че е налице ненадлежно приложена хипотезата на императивната норма на чл.229,ал.1,т.4 ГПК, задължаваща съдът да спре производството по обусловения правен спор до произнасяне по обуславящия. Поддържа се също, че само валиден договор би могъл да бъде развален, поради което спора за неговата нищожност следва да обуславя спора за развалянето му. Искането е да се приложи задължителното за съдилищата тълкуване, дадено в т.1 от т.решение № 1/2017 г. от 09.07.2019 г. на ОСГТК на ВКС. Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Искането е да се допусне касационно обжалване по въпросите, поставени в изложението, да се обезсили решението, или съответно се отмени и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск се уважи.

  В изложението са формулирани въпросите:1. При обсъждане на приобщения доказателствен материал следва ли да се извърши съпоставка на доказателствените средства, които да бъдат обсъдени в тяхната взаимна връзка, като се субсумират фактите, да се преценят твърденията на ищеца и решението да се постанови само по разяснено дело. Допустимо ли е и в съответствие с изискването на чл.236,ал.2 ГПК и константната съдебна практика бланкетното споменаване на доказателствените средства,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари