Определение №60532/28.06.2021 по дело №956/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60532

  София, 28.06.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на седми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ:Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 956 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на К. К. К., чрез пълномощника й адв. С. В. против решение № 260083/18.11.2020 г., постановено по в.гр.д. № 347/2020 г. на Окръжен съд Добрич, с което е потвърдено решение № 165 от 28.11.2019 г. по гр.д. № 389/2019 г. на Районен съд Каварна, с което е отхвърлен предявения от К. К. К. против „Енерго Про Продажби“ АД, иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено, че не дължи сумата от 7 223,22 лв., представляваща цена на потребена ел.енергия по фактура № [ЕГН]/03.06.2019 г. за обект в [населено място], общ.К., с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН].

  Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

  Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - основания по чл.281, т.3 ГПК. Неправилен бил изводът на съда, че разпоредбата на чл.183 ЗЗД е приложима в случаите, при които е установено, че в резултат на софтуерна намеса в тарифната схема на електромера, част от реално доставената ел.енергия до обекта е отчитана в скрит регистър и съответно не е заплатена, както и че липсата на специална уредба за правото на доставчика на корекционна процедура към датата на извършване на проверката, е ирелевантно. Необосновано въззивният съд е приел, че от служители на ответното дружество е извършена проверка на СТИ, че последното е било метрологично годно за измерва ел.енергия, както и че количеството ел.енергия, натрупано в скрития регистър, е реално доставено и потребено от абоната.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК са формулирани следните материалноправни и процесуалноправни въпроси: 1/Неспазването на срока за съхранение и транспортиране на СТИ до лаборатория на БИМ с цел същинското провеждане на техническата експертиза, както и липсата на данни за правилното му съхраняване и гарантираното ограничаване на достъп до същото с възможност за нерегламентирани манипулации, опорочава ли резултатите на експертизата на БИМ; 2/ Следва ли след като ПИКЕЕ е уредило, че при съставянето на протокола следва да присъства и свидетел, то същият необходимо ли е да присъства от самото начало на проверката и съставянето на протокола или е достатъчно протоколът да е разписан от свидетел, който не е установен по делото; 3/ Частният свидетелстващ документ лишен ли е от всякаква доказателствена стойност и следва ли да бъде автоматично изключен от доказателствения материал по делото в случаите, когато не е подписан от оспорващата го страна или следва да бъде преценен в съвкупност с всички останали доказателства, вкл. при наличие на оспорване на същия и при липса на ангажирани доказателства в производството по чл.193 ГПК и 4/ В случай, че се приеме, че чл.50 ПИКЕЕ от 2013 г. е неприложима, то следва ли процесната сума да се приеме, че се дължи на основание чл.183 ЗЗД, доколкото се касае, само по твърдения на ответното дружество, оспорени от ищеца, за претенция за заплащане на количество ел.енергия, чието заплащане се дължи от абоната по силата на установена между страните облигация по покупко-продажба на ел.енергия, без в производството да са събрани категорични доказателства за доставка, получаване и потребление на процесното количество ел.енергия, вкл. по периоди. Поддържа се, че въззивният съд се е произнесъл по третия въпрос в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 422/22.06.2010 г. по гр.д. № 918/2009 г. на IV г.о. и решение №

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари