*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60532

  гр. София, 07.10.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тридесети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №2391 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника по делото Национална здравноосигурителна каса –гр.София чрез Районна здравноосигурителна каса -Сливен против решение №11890/21.08.2020г. по в.т.д.№1186/2020г. на Софийски апелативен съд, с което след частична отмяна на решение №2441/10.12.2018г. по т.д.№ 39/2018г. на Софийски градски съд, е уважен искът с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД във връзка с чл.59, ал.1 Закона за здравното осигуряване, предявен от „Специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение „ЕВА“ ЕООД - [населено място] срещу Националната здравноосигурителна каса - [населено място] до пълния предявен размер от 138 246 лева, представляващ отчетена, но незаплатена болнична медицинска помощ по договор №200345/19.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, за периода март - ноември 2015г., ведно със законната лихва от 28.02.2018г. до окончателното й изплащане.

  Касаторът твърди, че атакуваното решение е недопустимо и неправилно. Поддържа, че в случая лечебното заведение е отчело и съответно поискало заплащане на по-висока сума от договорените, с което реално е допуснато едностранно изменение на подписания договор. Излага, че с приемането на ЗБНЗОК за съответната година се приема бюджета на касата по приходи и трансфери, по разходи и трансфери, с балансирано бюджетно салдо. Съответно при заплащане на поисканите по-високи размери на сумите би се стигнало до това НЗОК да направи разходи непредвидени в бюджета на НЗОК за съответната година и съответно за съответния месец. Доколкото се касае за плащания на разходи в рамките на предварително определен по месеци, тримесечия и за годината бюджет, коригиране на месечните стойности е възможно само в рамките на предварително заложените проценти и в посочените срокове –по тримесечия, а заплащането на всички извършени дейности би довело до превишаване на разходната част на приетия бюджет. Моли да се отмени решението.

  Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК. Касаторът твърди, че съдът се е произнесъл по правни въпроси, обусловили изхода на спора: „Допуснато ли е едностранно изменение на договорените с подписването на Индивидуален договор №345/19.02.2015г. размери на определените бюджетни средства за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки?“ и „Решение №11890/21.08.2020г. на АС София постановено ли е в противоречие на Решение №2 от 22.02.2007г. по конституционно дело №12/2006г.?“. Поддържа, че съдът ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари