Определение №60531/28.06.2021 по дело №401/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  10

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60531

  гр. София, 28.06.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 20 април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  гр. дело № 401 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от ответника „Енерго – Про Продажби” АД [населено място] срещу решение № 961/24.09.2020 г. по в.гр.дело № 1821/2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 1460/18.03.2020 г. по гр.дело № 18346/2019 г. на Варненския районен съд, с което е признато за установено на основание чл.124,ал.1 ГПК в отношенията между ищеца Д. Ж. И. и „Енерго-Про Продажби” АД, че ищецът не дължи на ответника сумата 17 079.26 лв., представляваща начислена ел.енергия за периода от 07.11.2017 г. до 30.06.2018 г. за обект на потребление, находящ се на адрес [населено място], местност Б., [улица] клиентски № [№].

  Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставените въпроси в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск се отхвърли.

  В изложението са формулирани въпросите:1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства? Въпросът е решен в противоречие с практиката на ВКС. 2. Въпросът съдът уточни и конкретизира съобразно правомощията по т.1 от т.решение № 1/2010 г. по т.дело № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС както следва: при установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД и след отмяната на чл.47 и чл.52-56 ПИКЕ прилагат ли се разпоредбите на чл.48-51 включително при уреждане на отношения между доставчика на ел.енергия и потребителя й, решен в противоречие с практиката на ВКС и който е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

  Срещу въззивното решение в частта, с която е отменено определение № 6725/27.05.2020 г. по гр.дело № 18346/2019 г. на Варненския районен съд и вместо това е оставена без уважение молба вх. № 28718/19.05.2020 г. на „Енерго-Про Продажби” АД за изменение на решение № 1460/18.03.2020 г. в частта за разноските на основание чл.248 ГПК е подадена частна жалба от ответника „Енерго-Про Продажби” АД [населено място]. Поддържаните основания за неправилност на решението в обжалваната част е незаконосъобразност. Искането е да се допусне касационно обжалване на въззивното решение в тази част и се постанови друго, с което присъдените разноски в полза на ищцата за първоинстанционното производство се намалят в частта на присъденото адвокатско възнаграждение, поради прекомерност съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото.

  В изложението е формулиран въпросът: Въз основа на какви критерии следва да се извършва проверка за фактическата и правна сложност на делото и за съответствието й със заплатеното адвокатско възнаграждение при направено възражение по чл.78,ал.5 ГПК, който е решен в противоречие със задължителната практика на ВКС.

  Ответницата по жалбите Д. Ж. Р., чрез адв.С. С. в писмени отговори е изразила мотивирано становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси във всяко от изложенията и за неоснователност на всяка от жалбите по същество.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното решение намира, че всяка от жалбите е подадена в срок, от легитимирана страна

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари