Определение №60530/07.10.2021 по дело №2314/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60530

  София, 07.10.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и двадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  изслуша докладваното от съдията Чаначева т.дело № 2314/2020 година

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на „БГ Билдинг консулт“ООД,гр. Перник, против решение №11642 от 22.07.2020 г. по гр.д. № 346/2020г. на Софийски апелативен съд

  Ответникът по касация- „Юробанк България“ АД, [населено място] е на становище, че не са налице предпоставки за допускане на решението до касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна.

  С изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, подадено, чрез пълномощника на касатора –адв. Ч. Д. е поддържано основание по чл.280, ал.2, предл.2-ро ГПК – недопустимост на постановеното решение, поради наличие на отвод за пресъдено нещо.Страната е поддържала в цялото съдебно производство, че е налице влязло в сила решение, постановено по иск с правно основание – чл.422 ГПК, приключило с окончателен съдебен акт на ВКС , по което били издадени изпълнителни листове. Поставени са в тази връзка три въпроса, свързани с допустимостта на „повторно“, според страната, предявяване на иск по чл.422 ГПК за същото вземане между същите страни. Под надслов „по правилността на постановеното съдебно решение“, касаторът е формулирал седем въпроса / от №4-до №10/ с изцяло фактическо съдържание, а именно - относно редовното водене на счетоводство у ищеца / № 4/, относно осъществено „ принудително изпълнение, с оглед вече издадена заповед за изпълнение“/№5/, относно „ оспореното„, според страната, заключение на счетоводната експертиза и доказаността на вземането на ищеца/6,7 и 8/, относно представена във въззивното производство счетоводна експертиза по друго дело, която противоречала на изслушаната пред съда по същество на спора/7/, относно настъпване на предсрочна изискуемост на вземането при „ повторно“ предявен иск по чл.422/8и 9/, относно посоченото в исковата молба за началния момент на предсрочната изискуемост и дали е достигнало до получателя си уведомлението за предсрочна изискуемост/10/. Всичките тези въпроси са поставени с оглед конкретните факти по спора, интерпретирани, с оглед защитната теза на касатора. За част от тези въпроси е сочено общо противоречие с конкретни актове на ВКС, а други са поддържани в хипотеза на чл.280, ал.1 т.3 ГПК. В заключение лаконично е отбелязано, че страната счита, че са налице основанията по чл.280,ал.1, т.1 т.2 и т.3 ГПК.Други доводи не са развити.

  Касаторът не обосновава довод за допускане на решението до касационно обжалване.

  Твърдението за недопустимост на съдебния акт съставлява въведено основание ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари