Определение №60526/25.06.2021 по дело №703/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60526

  гр. София 25.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 703/2021 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Емоция - К.Г.К. - Красимир Кънев“, подадена чрез адв. Д. В., против въззивно решение № 260070/27.10.2020 г., постановено по в. т. д. № 372/2020 г. на Варненски апелативен съд,в частта, с която е потвърдено решение № 133/28.10.2019 г. по т. д. № 349/2018 г. на Окръжен съд - Добрич, с което на основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД ЕТ „Емоция - К.Г.К. - Красимир Кънев“ в осъден да върне на „Белисима“ ЕООД сумата от 40 000 лв., като получена на отпаднало основание.

  В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност и необоснованост на атакуваното решение.Иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск.

  В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване касаторът се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК по следните въпроси: 1. „Представлява ли договор или анекс към него безспорно доказателство и признание за получена сума, ако в съдържанието му липсва изрично изявление за получаване на сума, ако липсва посочване, че документът съставлява разписка за получена сума; ако липсва посочване на мястото, където е станало предаването, както и на каквито и да други обективни факти по предаване и получаване на сума?”; 2. „Има ли значение на обратно писмо договор, споразумение, или анекс към договор, ако в същите не се съдържа това наименование (обратно писмо); ако не съдържа всички действителни уговорки и клаузи от съдържанието на прикрития договор? Може ли правоотношението в споразумение, подписано от страни по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, да има действието и последиците по чл. 165, ал. 2 от ГПК, ако същото съдържа общо твърдение за симулация, но не съдържа изявления на страните относно съществените клаузи на прикритите уговорки?”; 3. „Следва ли съдът при търсене на действителната обща воля на страните и тълкуване на отделните уговорки на договора една с друга, като всяка една се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, обичаите в практиката и добросъвестността, да се ограничи единствено до изявление на страна за платена сума, което противоречи на изявление в други клаузи на договора, когато липсва посочване, че изявлението за плащане съставлява разписка за получена сума и липсва посочване на мястото, където е станало предаването, както и на каквито и да било други обективни особености по предаване и получаване на сума?”; 4. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доводи и възражения на страната във въззивната жалба, както и всички допустими и относими към правния спор доказателства, съгласно чл. 12 и чл. 235 от ГПК, като изложи свои собствени решаващи мотиви, съгласно чл. 236, ал. 2 от ГПК?”; 5. „Дали страната е длъжна да доказва отрицателен факт, когато има интерес от него?” и 6. „Може ли да се приравни анекс към предварителен договор на обратно писмо, ако същият не съдържа това наименование и ако не съдържа всички действителни уговорки и клаузи от съдържанието на прикрития договор?“. Сочи, че първите два въпроса са решени в противоречие с решение № 19/13.03.2013 г. по гр. д № 2159/2013 г. на ВКС, III г. о., а заедно с третия въпрос са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото; четвъртият и петият въпроси в противоречие с приетото в т. 1 от Тълкувателно решение № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК, раздел I, т. 3 от ППВС № 1/13.07.1953 г., доразвити в ППВС № 7/27.12.1965 г. и с т. 13 от ППВС № 1/10.11.1985 г., както и с противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 283/14.11.2014 г. по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари