Определение №60526/21.06.2021 по дело №3992/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60523

  гр. София, 21.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 3992 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Ю. П. П., чрез адв. А. Л., срещу въззивно решение №12168/22.10.2020 г., постановено по възз.гр.д.№ 362/2020 г. по описа на Софийския апелативен съд, с което след отмяна в обжалваната му част на решение от 05.01.2018 г. по гр.д. № 6248/2016 г. на Софийски градски съд, е отхвърлен иска на касатора, на основание чл.49 ЗЗД, ответникът „Нирвана 8“ ЕООД да бъде осъден да му заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата 15 000 лв., ведно със законната лихва считано от 19.05.2016 г.

  В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност и необоснованост на въззивното решение.

  В представеното от касатора изложение искането за допускане на касационния контрол се обосновава с основанията по чл.280, ал.1, т.1 и ал.2, пр.3-то ГПК и по следните въпроси: 1) кое лице е възложител на работата по смисъла на чл.49 ЗЗД – това, което ползва крайните резултати от труда или лицето, което е наето за извършване на определена работа в обект, стопанисван от възложителя и което на свой ред е пренаело физически лица за изпълнение на работата; 2) кое лице отговаря по чл.49 ЗЗД, ако на трети лица са причинени вреди при и по повод възложена работа по договор за изработка – възложителя, изпълнителя, прекия извършител, или и тримата заедно; 3) каква е отговорността на всеки от тях – солидарна или разделна; 4) може ли ищецът да избере срещу кого да насочи иска си; 5) възлагането на работата по охрана на стопански обект, освобождава ли възложителя от отговорност по чл.49 ЗЗД за действия на лица от охранителната фирма, извършени при и повод работата им в охранявания обект, от които са увредени трети лица. Твърди се, че по тези въпроси приетото от въззивния съд противоречи на сочената в изложението на касатора съдебна практика (Тълкувателно решение № 59 от 03.06.1974 г. на ОСГК; решение № 465/28.12.2012 г. по гр.д. №1157/ 2011 г., ІV г.о., решение №142/05.06.2013 г. по гр.д. №419/2012 г., ІV г.о. и др.), както и че въззивното решение е очевидно неправилно.

  Ответникът по жалбата „Нирвана 8“ ЕООД, представлявано от адв.Ц. М., в писмен отговор поддържа становище за липса на предпоставки за допускане на касационния контрол.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, по предпоставките за допускане на касационното обжалване намира следното:

  По делото е установено, че на 12.04.2016 г. жалбоподателят и негови приятели посетили нощен клуб в [населено място], стопанисван от ответното дружество. На тръгване, възникнало неразбирателство със сервитьор за сметката им, което станало причина за намесата на охранител от заведението. Той хванал ищеца, извил ръцете му зад гърба и го повел към изхода. Преди вратата охранителят неочаквано нанесъл силен удар в тила на П., при което последният загубил равновесие по стълбите, паднал и получил увреждане – фрактура в областта на проксималния край на пета метатарзална кост на десния крак. По делото не е било спорно, че прекият причинител на увреждането е служител във фирмата, на която ответното дружество е възложило охраната на нощното заведение, включително - пропускателния режим на граждани и вътрешния ред в обекта.

  За да счете, че ответникът не е легитимиран да отговоря по деликтния иск, въззивният съд е посочил, че от представения при повторното разглеждане на делото (след връщането му от касационната инстанция с указания за събиране на допълнителни доказателства) договор за охранителна дейност № 126/14.09.2015 г. е видно, че „Нирвана 8“ ЕООД е възложило нощната охрана на обекта на третото

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари