Определение №60524/24.06.2021 по дело №817/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60524

  София, 24.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 817 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Л. М. А., с адрес в [населено място], представлявана от адв. С. Л.-Н., против въззивното решение № 260038 от 28 септември 2020 г., постановено по в.гр.д. № 1465/2020 г. по описа на окръжния съд в гр. Стара Загора, с което се потвърждава решение № 596 от 28 февруари 2020 г., постановено по гр.д. № 2818/2019 г. по описа на районния съд в гр. Казанлък, за отхвърляне на предявените от А. против Основно училище „Георги Кирков“ гр. Казанлък искове за отмяна на уволнението й, сторено със заповед № РД-07-2/10.09.2019 г. на началника на РУО Стара Загора, с която е прекратен трудовият й договор на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, за възстановяването й на работа на заеманата преди уволнението длъжност „директор“ на училището, и за осъждането на училището да й заплати обезщетение от 12323,40 лева за оставането й без работа поради уволнението за периода 10.09.2019 г.-10.03.2020 г., и в тежест на касаторката са присъдени разноски. Потвърдено е и определение № 793 от 20 май 2020 г. по същото първоинстанционно дело.

  В касационната жалба се заявява, че решението е неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. При грубо нарушение на процесуалните правила съдът е копирал мотивите на първата инстанция, заедно с грешките в текста, което е недопустимо, тъй като всяка съдебна инстанция следва да формира сама правните си изводи и да направи свой анализ на приетите доказателства. Въззивният съд не се е произнесъл по всички оплаквания във въззивната жалба. Нарушена е процедурата по чл. 193, ал. 1 КТ, тъй като в искането за обяснения е сочен констативен протокол от 09.08.2019 г., без да има данни протоколът да е връчван на ищцата, независимо, че е вписан във входящия регистър на училището, защото няма данни тя да се е запознавала с него.

  В обжалваната заповед липсва изрично позоваване кога са открити дисциплинарните нарушения и от кога тече двумесечният срок, като съдът недопустимо замества волята на работодателя, като приема, че датата на констативния протокол е датата на откриване на нарушенията; по делото няма данни кога началникът на РУО се е запознал с него, а и е отсъствал от работа за периода 12-23.08.2019 г. В обжалваната заповед липсва обосновка защо приема дадено дисциплинарно нарушение за тежко; недопустимо е да се смесват понятията „тежко нарушение на трудовата дисциплина“ и тежест на наложеното наказание, както е сторил въззивният съд; многобройността на описаните в заповедта нарушения не може да обоснове тези нарушения като тежки. Не са изложени мотиви по оплакването за неспазване на разпоредбата на чл. 195, ал. 1 КТ. Описаното в т. 1 нарушение е извършено на дата, когато касаторката е била в отпуск; по това нарушение са ценени неправилно депозираните свидетелски показания, проверката е следвало да се извърши в присъствието на директорката, която в това си качество има достъп до всички документи. Съдът се е позовал на нарушение на отменената Наредба № 12/01.09.2016 г.; нарушението по т. 2 е техническа грешка, и не е формално изпълнение на трудови задължения, а и липсват данни работата по втория учебен срок да е организирана неправилно и в нарушение на чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование; не е налице нарушение при оформяне на допълнително споразумение на служител, защото то не касае промяна на длъжността, а се определят допълнителни условия по трудовия договор. Не е допуснато нарушение при изплащане на извънреден труд – трудът

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари