Определение №60523/24.06.2021 по дело №3532/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  13

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60523

  гр. София, 24.06.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 09 март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  гр. дело № 3532 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от ищцата С. Й. В., чрез адв.Д. К. срещу решение № 20268/27.07.2020 г. по в.гр.дело № 189/2020 г. на Смолянския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 199/02.03.2020 г. по гр.дело № 1297/2019 г. на Смолянския районен съд.

  Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставените въпроси в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск с правно основание чл.439,ал.1 ГПК се уважи.

  В изложението са формулирани въпросите:1. Представлява ли частично плащане на парично задължение признаване на дълга, т.е. на цялото вземане на кредитора по смисъла на чл.116,ал.1,б.”а” ЗЗД, при условие, че задължението не е признато от длъжника и плащането е извършено от трето лице, без посочване на задължението, номер на изпълнителното дело или името на кредитора и прекъсва ли се с това плащане давността? Въпросът е решен в противоречие с практиката на ВКС. 2. Уведомлението за извършване на опис, оценка и изземване на собствени на длъжника движими вещи от 28.07.2016 г. по изп.д./№//2014 г. по описа на ЧСИ П.М., руг. /№/ на КЧСИ представлява ли изпълнително действие, което прекъсва давността? Въпросът е решен в противоречие с практиката на ВКС. 3. Какъв е срокът за погасяване на вземането и намира ли приложение разпоредбата на чл.117,ал.2 ЗЗД, когато изпълнителното дело е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден на несъдебно изпълнително основаниезапис на заповед? Въпросът е решен в противоречие с практиката на ВКС. 4. Допустимо ли е съдът да постанови решението си без да изложи мотиви по част от направените възражения и доводи на страната и без да извърши анализ на събраните по делото доказателства, относно тези релевантни обстоятелства – конкретно по твърденията на ищеца, че финансовите отношения между В. и К. не са лични, а са свързани със счетоводното обслужване на нейната фирма „В.” ЕООД [населено място]? Въпросът е решен в противоречие с практиката на ВКС. Жалбоподателката сочи, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. В изложението се поддържа, че въззивното решение е очевидно неправилно – основание за допускане на касационно обжалване по чл.280,ал.2,пр.3 ГПК.

  Ответникът по касационната жалба Ж. М. К., чрез адв. Б. М. в писмен отговор е изразил мотивирано становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси в изложението и за неоснователност на касационната жалба по същество.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното решение намира, че жалбата е подадена в срока, предвиден в чл. 283 от ГПК от легитимирана страна срещу въззивно решение, подлежащо на касационно обжалване и е процесуално допустима.

  Въззивният съд се е произнесъл по предявен иск с правно основание чл.439,ал.1 ГПК.

  Въззивният съд е възприел мотивите в първоинстанционното решение относно фактическата обстановка и на основание чл.272 ГПК е препратил към тях.

  От правна страна се е позовал на т.10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк.дело № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, според която, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години и изпълнителното производство е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК (чл. 330, ал. 1, б. "д" ГПК отм.), нова погасителна давност за вземането започва да тече от датата, на която е поискано

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари