Определение №60521/24.06.2021 по дело №986/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 8 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60521

  гр. София 24.06.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 12.05.2021 (дванадесети май две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 986 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 16/06.01.2021 година, подадена от М. А. П., против решение № 263/25.11.2020 година на Окръжен съд Смолян, първи въззивен граждански състав, постановено по гр. д. № 410/2020 година.

  С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Смолян е потвърдил първоинстанционното решение № 76/22.06.2020 година на Районен съд Златоград, постановено по гр. д. № 185/2019 година в обжалваната му част, с която М. А. П. е осъдена, на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 430 от ТЗ, за заплати на „ОТП Факторинг България“ ЕАД [населено място] сумата от 3702.04 €, представляваща главница по договор за кредит за текущо потребление от 11.07.2008 година и анекс № 1/30.09.2009 година към него, включваща анюитетни вноски за периода от 25.06.2014 година до 30.09.2019 година, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска 06.06.2019 година до окончателното плащане, както и сумата от 628.98 €, представляваща договорна (възнаградителна) лихва за периода от 25.06.2016 година до 25.05.2019 година, както и на основание чл. 92 ЗЗД да заплати сумата от 650.97 €, представляваща мораторна неустойка (наказателна лихва), начислена върху главницата за вноски с падежи от 25.06.2014 година до 25.05.2019 година, за периода от 06.06.2016 година до датата на предявяване на иска 06.06.2019 година.

  В подадената от М. А. П. касационна жалба се излагат доводи за това, че въззивното решение на Окръжен съд Смолян е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като освен това е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният от „ОТП Факторинг България“ ЕАД [населено място] против касаторката искове с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 430 от ТЗ и чл. 92 от ЗЗД да бъдат отхвърлени. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК М. А. П. твърди, че са на налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Апелативен съд Бургас по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 и от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба „ОТП Факторинг България“ ЕАД [населено място] е подал отговор на същата с вх. № 524/08.03.2021 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 263/25.11.2020 година на Окръжен съд Смолян, първи въззивен граждански състав, постановено по гр. д. № 410/2020 година и такова не трябва да се допуска, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  М. А. П. е била уведомена за обжалваното решение на 07.12.2020 година, а подадената от нея касационна жалба е вх. № 16/06.01.2021 година, като е подадена по пощата на 04.01.2021 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Окръжен съд Смолян е приел, че от представените по делото доказателства се установявало, че на 11.07.2008 година между първоначалния кредитор (цедента) „Банка ДСК“ ЕАД [населено място] и М. А. П. бил сключен договор за кредит № ...,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари