Определение №60521/21.06.2021 по дело №529/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60521

  гр. София, 21.06.2021 година

  Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  Членове: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като изслуша докладваното от председателя Светла Димитрова гр.д. № 529/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 7460 от 29.10.2020 г. от М. С. И., със съд. адрес [населено място], чрез пълномощника си адв. М. Л.-С. от АК – Велико Търново, срещу въззивно решение № 365 от 25.09.2020 г., постановено по в.гр.д. № 618/2020 г. на Великотърновския окръжен съд, с което като е потвърдено решение № 217 от 17.07.2020 г., постановено по гр.д. № 465/2020 г. на Горнооряховския районен съд, са отхвърлени предявените искове от касатора против ДП“Национална компания Железопътна инфраструктура“ гр. София, с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ - за признаване на уволнението, извършено с акт за прекратяване на трудов договор № 111-9/17.02.2020г. на Й. Р. - директор Железопътна секция Г. Оряховица, на основание чл.328 ал.1 т.12 КТ, за незаконосъобразно и за неговата отмяна; чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ - за възстановяване на М. С. И. на заеманата до уволнението длъжност „инженер, железопътно строителство“; чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ - за заплащане на сумата 7800.00лв., представляваща обезщетение за оставането му без работа за период от шест месеца, считано от 18.02.2020г., ведно със законните последици. Жалбоподателят моли да се отмени обжалваното решение по подробно изложени в касационната жалба съображения. Релевира касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, касаторът поддържа, че в постановеното решение на въззивния съд, с което са отхвърлени предявените искове за защита срещу незаконно уволнение, въззивният съд се е произнесъл по правни въпроси от значение за изхода на делото, решени в противоречие с практиката на ВКС, както и част от които са от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото - основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Поставените правни въпроси, с твърдението, че са обуславящи за изхода на спора, са: 1. Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на страната, изложени в подадената въззивна жалба; 2. Приложима ли е хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ в случай на виновно поведение от страна на някоя от страните по трудовото правоотношение; 3. Каква е връзката между посоченото основание за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ/липса на качества за ефективно изпълнение на работата/ и отказът на работника/служителя да се яви на писмен изпит за проверка на професионалните качества на работника за ефективно изпълнение на работата; 4. Може ли да бъде вменено във вина на работника/служителя поведението на работодателя при прилагане на „Наредба 56/2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверовъчните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите“, изразяващ се в неуведомяване на служителя за датата и часа за явяване на проверовъчен изпит; 5. Длъжен ли е служителят сам да предприеме действия относно организацията и явяването си на проверовъчен изпит по реда на Наредба 56/2003 г.; 6. Чия е организацията за провеждане на проверовъчен изпит в хипотезата на чл. 6 от Наредба 56/2003 г. По първия, втория и третия правен въпрос касаторът твърди, че приетото във въззивното решение от съда е в противоречие със задължителната и установена практика на ВКС, като се позовава на постановени по реда на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари