Определение №60520/24.06.2021 по дело №911/2021


Класификация


Анотация

Въпрос

Как се установява имуществената възможност на дарителите по иск с правно основание чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД, съответно тя достатъчна ли е да удовлетвори нуждите му?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на трети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 911 по описа за 2021 г. взе предвид следното

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от О. Т. Т., чрез адвокат И. К., срещу въззивно решение № 188/02.12.2020 г., постановено от Великотърновски апелативен съд по въззивно гр.д. № 222/2020 г.

Касаторът излага доводи за неправилност поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, довели да противоречие с материалния закон. Иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Моли за присъждане на съдебноделоводните разноски, сторени по делото.

Насрещната страна Т. О. Т., чрез адвокат К. Г., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. В евентуалност поддържа неоснователност на касационната жалба. Моли за присъждане на съдебноделоводните разноски, сторени в инстанцията.

Мотиви

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

Предявени са искове от Н. Д. Т. и Т. О. Т. против Т. О. Т. за прогласяване нищожността на договора, с който са й дарили свой недвижим имот, , оформен в нотариален акт/ №/, том 2, рег. /№/, нот. дело /№//2012 г. на нотариус К. Б., с район на действие РС – Горна Оряховица, като привиден, на осн. чл. 26, ал. 2 ЗЗД, евентуално за отмяна на дарението, на осн. чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД.

Дареният имот е притежаван от дарителите в режим на съпружеска имуществена общност.

С решение № 274/23.07.2018 г. по гр.д. № 2461/2017 г., Горнооряховският районен съд, е отхвърлил исковете. Това решение е обезсилено от състав на Великотърновският окръжен съд и е изпратено по компетентност на Окръжен съд – Велико Търново като първа инстанция. Образувано е гр.д. № 273/2019 г. по описа на Великотърновския окръжен съд. В хода на производството е починала ищцата Н. Д. Т.. Оставила е за свои законни наследници – съпругът Т. О. Т. и синът О. Т. Т.. Съдът е конституирал последният като ищец, наред с Т. Т., на осн. чл. 227 ГПК. При така случилото се правоприемство в хода на процеса, следва, че съпружеската имуществена общност е прекратена, а делът на починалата съпруга е наследен поравно от преживелия съпруг и сина. Така, първоначалният ищец упражнява своето право на иск до размера на 3/4 ид.ч. от недвижимия имот, предмет на договора за дарение – 2/4 ид.ч. като първоначален ищец и 1/4 ид.ч. по правоприемство; новоконституираният ищец О. Т. – упражнява своето право на иск в размер на 1/3 ид.ч. от недвижимия имот, предмет на договора, по правоприемство.

С решение № 113/14.02.2020 г. Великотърновският окръжен съд отхвърлил предявените от Т. О. Т. и О. Т. Т. против Т. О. Т. искове.

Всеки от ищците – Т. Т. и О. Т., подали въззивна жалба. Изрично не е посочено, но те могат да упражнят право на въззивно обжалване само в защита на своите права (арг. 26, ал. 2 ГПК) – Т. Т. за 3/4 ид.ч. от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари