*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60520

  София, 28.09.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1439 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „Рая Синерджи“ ЕООД срещу въззивно решение на Софийски апелативен съд, с изложени оплаквания за неправилност и искане за отмяната му.

  Ищецът „Мастерринд“ Гмбх, Германия, оспорва жалбата.

  По допускането на касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  По предявените срещу жалбоподателя искове по чл. 53 от Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки и по § 288 от Гражданския кодекс на ФРГ първоинстанционният съд е осъдил жалбоподателя-ответник да заплати главница в размер на 52 518,54 евро (заедно със законната лихва) представляваща неплатен остатък от цената по договор от 10.03.2014 г. за продажба на 35 бр. юници, както и 2244,47 евро лихва за забава за времето до предявяване на иска.

  По жалба на ответника въззивният съд е възприел изложените от първата инстанция фактически и правни изводи и е потвърдил решението в обжалваната част.

  Допускане на касационно обжалване се иска на основанията по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК и чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

  1. Очевидна неправилност на въззивното решение се обосновава с довод за противоречие в мотивите на въззивното решение относно установената в хода на производството неточност в превода на представен документ на чужд език, доколкото съдът, макар и да е констатирал признание на ищеца относно неточността на превода, не е коментирал в мотивите си последиците от това.Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 1439/2020 г., стр. 3/3

  По реда на чл. 185 ГПК е оспорена верността на превода само на представеното с исковата молба удостоверение за актуално състояние на ищеца, издадено въз основа на търговския регистър, воден от съда по регистрацията на ищеца. Верността на представения от ищеца превод е установена с неоспореното заключение на назначения експерт-преводач, верността на превода на останалите представени на чужд език документи не е била оспорена, поради което и експертизата в останалата част, с който вещото лице проверявало превода на неоспорени документи, за които задача не му е била поставена, не е приета от първоинстанционния съд. С оглед на това доводите за неточности на превода на документи, за които такъв спор не е бил повдигнат своевременно (с отговора на исковата молба) и за които не са събрани (предвид неприетата в тази част експертиза) доказателства, са изцяло неотносими към спора и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари