Определение №60517/23.06.2021 по дело №1457/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  - 4 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60517

  гр. София 23.06.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 1457 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 260 757/05.03.2021 година, подадена по пощата на 04.03.2021 година, от Ю. С. С., против решение № 260 005/22.01.2021 година на Окръжен съд Силистра, постановено по гр. д. № 421/2020 година.

  С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Силистра е отменил първоинстанционното решение № 260 019/20.10.2020 година на Районен съд Дулово, постановено по гр. д. № 50/2020 година като е прогласил, по иск на Ш. А. Д. и С. А. С. против Ю. С. С., за нищожен договорът за дарение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № ..., том ..., рег. № ..., дело № 600/2003 година на К. К.-нотариус с район на действие района на Районен съд Дулово, вписан под № *** в регистъра на Нотариалната камара, с който З. Ю. И. (починала на 16.09.2009 година) е дарила на Ю. С. С. следните недвижими имоти: нива с площ от 9.999 декара, трета категория, представляваща имот № ..., намираща се в местността „Р.“, в землището на [населено място], с ЕКАТТЕ ....., при граници: имоти с № ..., с № ... и с № ... и нива с плащ от 19.908 декара, четвърта категория, представляваща имот№ ..., намираща се в местността „Б.“, в землището на [населено място], с ЕКАТТЕ ..., при граници: имоти с № ..., с № ... и с № ..., поради липса на съгласие от страна на З. Ю. И..

  В касационната си жалба Ю. С. С. излага доводи за това, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено като бъде постановено друго, с което предявения против него от Ш. А. Д. и С. А. С. иск с правно основание чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ЗЗД да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че на налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Силистра по чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК.

  Ответниците по касационната жалба Ш. А. Д. и С. А. С. са подали отговор на същата с вх. № 260 941/31.03.2021 година, с който са изразили становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 260 005/22.01.2021 година на Окръжен съд Силистра, постановено по гр. д. № 421/2020 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  Подадената от Ю. С. С. касационна жалба се явява недопустима и като такава трябва да бъде оставена без разглеждане, като образуваното въз основа на нея производство трябва да бъде прекратено.

  Не всички съдебни решения подлежат на касационно обжалване, съгласно действащата към момента на подаването на жалбата правна уредба на същото. Такова обжалване е изключено за съдебните решения по чл. 280, ал. 3 от ГПК. Съгласно чл. 296, т. 1 от ГПК тези решения влизат в сила от момента на обявяването им от въззивния съд, като от този момент пораждат предвиденото в чл. 297, чл. 298 и чл. 299 от ГПК действие. С оглед на това тези спорове подлежат на разглеждане в двуинстанционно производство, като постановеното по тях от въззивната инстанция съдебно решение се ползва със сила на пресъдено нещо и разрешения с него спор не може да бъде пререшаван, включително и по пътя на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари