Определение №60516/18.06.2021 по дело №1199/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60516

  София 18.06.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 1199 по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

  Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от А. А. М. от [населено място], чрез процесуалният представител адвокат Д. против въззивно решение № 907 от 25.08.2020г. по в.гр.д. № 1496 по описа за 2020г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 117 от 9.01.2020г. по гр.д. № 13400/2018г. на РС Варна като са отхвърлени предявените искове срещу Я. И. Г. и Ж. И. Г. за прогласяване нищожност на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в н.а.№ 18 от 15.05.2012г., т.2, рег.№ 6077, н.д.121/2012г. поради неспазване на предвидената в закона форма, на основание чл.26, ал.2, пр.3 ЗЗД, поради липса на съгласие на основание чл.26, ал.2, пр.2 ЗЗД, поради накърняване на добрите нрави, на основание чл.26, ал.1, пр.3 ЗЗД и като привиден, на основание чл.26, ал.2, пр.5 ЗЗД и са присъдени разноски. Решението е постановено при участието на нотариус Р. К. като трето лице помагач на страна на ответниците.

  Към касационната жалба е приложено изложение, в което касаторът се позовава на основанията за допустимост по чл.280, ал.1, т.1 и чл.280, ал.2 ГПК –очевидна неправилност на постановения въззивен акт. Във връзка с първото основание поставя следните въпроси: 1. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички доводи, твърдения и възражения на страните, както и да обсъди всички доказателства, относими към тях в тяхната съвкупност и да изложи ясни и изрични мотиви по спора, вкл. при отхвърляне на доводите и възраженията като неоснователни?, 2. При преценката, която прави съдът, дали една сделка нарушава добрите нрави, от значение ли е и следва ли съдът да отчита комплексно всички обстоятелства, мотиви и причините в тяхната взаимовръзка, довели до формиране на волята за извършването й, както и целта на договора и крайния резултат от него? Позовава се на противоречие на въззивния акт с приетото в решения по гр.д. № 2955/2016г. на І гр.о., гр.д.№ 485/2011г. на І г.о., гр.д.№ 2293/2015г.на ІІІ г.о., гр.д.№ 4121/2015г.на ІV г.о., т.д.№ 3466/2013г.на І т.о., гр.д.№ 520/2012г.на ІV г.о., т.д.№ 1512/2017г.на І т.о. Основанието по чл.280, ал.2 ГПК обосновава с твърдение за допуснати нарушения на основополагащи съдопроизводствени процесуални правила, извън формиране на вътрешно убеждение, свързани с некредитиране на ангажирани гласни доказателства, без извършване на анализ на всички доказателства и тяхното едностранно обсъждане.

  Срещу подадената касационна жалба е постъпил отговор от Я. И. Г. и Ж. И. Г., чрез процесуалният им представител адвокат Т., с който изразява становище за липса на посочените предпоставки за допустимост поради липса на формулиран ясен и еднозначен въпрос. Излага подробни доводи по съществото на спора и счита постановения акт за правилен. От своя страна се позовава на съдебна практика, касаеща хипотезата на накърняване на добрите нрави. Претендира направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение по списък, в размер на 660лв., реалното извършване на които установява с представен договор за правна защита и съдействие от 27.01.2021г., в който сумата е отразена като заплатена в брой и с извлечение за превод от същата дата.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следните данни по делото:

  Въззивният съд е приел за неоснователен всеки един от предявените четири иска за прогласяване на нищожност на сделката, обективирана в н.а.№ 18 от 15.05.2012г. За установено е приел, че ищецът е сключил през 1985г. брак с майката на ответницата

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари