Определение №60514/23.06.2021 по дело №876/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Достатъчно ли е наличието на умисъл по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗДФИ да бъде аргументирано с образованието, което притежава привлеченото към имуществена отговорност лице?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на тридесет и първи май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Василка Илиева

ЧЛЕНОВЕ:
Мими Фурнаджиева, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 876 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Е. П. И., чрез пълномощника й адв. А. П. против решение № 559/19.11.2020 г. по в.гр.д. № 725/2020 г. на Окръжен съд Плевен, с което е отменено изцяло решение № 84 от 19.06.2020 г., постановено по гр.д. № 552/2019 г. по описа на Районен съд Левски и вместо него е постановено друго, с което е признал на основание чл.422 ГПК за установено, че Е. П. И. и „Медицински център Бел Медик“ ЕООД дължат солидарно на „Многопрофилна болница за активно лечение - Белене“ ЕООД следните суми, установени с акт за начет № 11-04-1/03.01.2019 г., издаден от АДФИ и посочени в заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК по ч. гр.д. № 302/2019 г. на Районен съд Левски, а именно: 33 047,00 лв. - главница, 12914,00 лв. –лихва за забава за периода от 03.02.2014 г. до 03.01.2019 г., 1 138,00 лв. – лихва за забава за периода от 04.01.2019 г. до 07.05.2019 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.05.2019 г. до окончателното изплащане и ответниците са осъдени да заплатят на ищеца разноски по делото в размер на 5 115,00 лв.

Мотиви

Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа, че е недопустимо, тъй като съдът се е произнесъл по иск, по който за ищеца не е налице правен интерес, доколкото дори и да се приеме, че ответникът „Медицински център – Бел Медик“ ЕООД, чиито собственик е Община Белене, е получил нещо без правно основание, то последният следва да го върне на ищеца „Многопрофилна болница за активно лечение - Белене“ ЕООД, което дружество също е собственост на Община Белене, т.е. не е налице разместване на блага.

На следващо място се поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради противоречие с материалния закон, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК. Неправилно съдът е приел, че наличието на „икономическо образование“ е достатъчно за доказване на прекия умисъл, а всъщност доказателства за образованието и дали има или няма стаж по специалността по делото липсват, като не са налице и твърдения в тази насока и в акта за начет липсват. Според касатора образователната степен не доказва наличието или липсата на умисъл в действията за увреждане, тъй като съгласно закона, от значение е конкретното психично отношение на дееца към причинените вреди – дали се иска или допуска тяхното настъпване. Поддържа се, че въззивният съд не е обсъдил и факта, че ищцата Е. И., като управител на болницата е била задължена от действащата правна рамка да сключи процесните договори, респ. че при сключването им тя не е имала намерение да уврежда интересите на принципала; не е обсъдена и приетата по делото съдебно-счетоводна експертиза, според която процесните счетоводни документи съдържат всички необходими реквизити съгласно счетоводния стандарт.

В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се поставят в хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК следните въпроси: 1/„Достатъчно ли е наличието само на образователна степен за да се докаже несъмнено наличието на умисъл“ и 2/ „Когато неоснователното разместване на блага е станало между юридически лица,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари