Определение №60514/18.06.2021 по дело №733/2017


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60514

  София 2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на девети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 733/2017 г. по описа на IV г. о.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на М. Т. Г., [населено място], подадена от пълномощника и адвокат С. Р., срещу въззивно решение №348 от 18.11.2016 год. по гр. дело №1358/2016 г. на Старозагорския окръжен съд, с което е потвърдено решение №731 от 13.07.2016 г. по гр. дело №1443/2016г. на Старозагорския районен съд. С първоинстанционното решение са отхвърлени предявените искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и т.3 КТ. Въззивният съд е приел, че ищцата е работила по трудово правоотношение при ответника. Първоначално е сключила договор за неопределено време, с уговорен в полза на работодателя изпитателен срок - до 31.03.2007 год., на длъжност „счетоводител". Впоследствие с допълнително споразумение от 14.12.2007 г. заеманата от ищцата длъжност е изменена на длъжността „главен счетоводител". Според длъжностната характеристика, утвърдена към 01.11.2006 г., към момента на подписване на допълнителното споразумение за промяна в длъжността на ищцата - „главен счетоводител", за същата длъжност се е изисквала висша степен на образователно обучение, с образователна степен „бакалавър" или „магистър" и професионално направление „икономика". С решение № 1460 на общински съвет - Стара Загора по протокол № 36/11.09.2014г. е допълнен предметът на дейност на дружеството, в което ищцата е започнала работа през 2006 г., като е променено и наименованието от „Тролейбусни превози" ЕООД на „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД, град Стара Загора. Със заповед № 2016 - 10/01.02.2016 г. на управителя на „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД - град Стара Загора се прекратява трудовото правоотношение с ищцата, считано от 02.02.2016 г. Посоченото основание е - чл.328, ал.1, т.6 КТ, поради промяна на изискванията в длъжностната характеристика, свързани с вида на професионалното направление на висшето образование и съответстващата професионална квалификация, на които служителят не отговаря. Заповедта е мотивирана с това, че дейността на дружеството – работодател, е разширена чрез включване в предмета и извършването на автобусен превоз, значително увеличаване обема на документооборота, поради което е извършена промяна в длъжностното щатно разписание на дружеството, относно изискването за образователно-квалификационна степен и специалност за заемане на длъжността „главен счетоводител", в сила от 01.02.2016г., а именно изискване за образователно - квалификационна степен „магистър" по специалност „счетоводство и контрол". От представените по делото два броя експертни решения с №0334/05.02.2014г. и № 053/07.01.2016г., издадени от втори състав на ТЕЛК към УМБАЛ „Проф. д-р Ст.К." АД, [населено място] се установява, че ищцата, считано от 05.02.2014 г. е със 86 % и впоследствие със 76% трайно намалена степен работоспособност. Съобразно длъжностната характеристика за длъжността „главен счетоводител", в сила от 01.02.2016 г., се изисква образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност „счетоводство и контрол". Ищцата е с образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалност „аграрна икономика" и „магистър" по специалност „аграрна икономика". Тя е уволнена на основание чл.328, ал.1, т.6 КТ. Съгласно посочената разпоредба трудовото правоотношение се прекратява, ако работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа. Касае се за несъответствие между изискуемото и притежаваното от работника или служителя образование, настъпило по начало в резултат на изменение в изискванията за заемане на длъжността след възникване на трудовото правоотношение. В този случай работодателят може едностранно да прекрати трудовото правоотношение на основание чл.328, ал. 1, т. 6 КТ, след като работникът или служителят няма изискуемото се образование. Разпоредбата на чл.328, ал.1, т.6 КТ е приложима при промяна на изискванията за образование и квалификация, а разпоредбата на чл.328, ал.1, т.11 КТ засяга всички останали изисквания извън посочените по чл.328, ал.1, т. 6 КТ /например изискване за притежаване на определен стаж, за владеене на определен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари