Определение №60508/17.08.2021 по дело №2234/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60508

  София, 17.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря ..........................................................................и с участието на

  прокурора.......................................................... , като изслуша докладваното

  от съдията Емил Марков т. д. № 2234 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба с вх. № 72901/21.VIII.2020 г. на П. Я. П. от [населено място], [община], подадена чрез неговия процесуален представител по пълномощие от САК против онази част от решение № 11675 на Софийския апелативен съд, ГК, 2-ри с-в, от 23.VII.2020 г., постановено по гр. дело № 4380/2019 г., с която е бил отхвърлен неговия пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./, воден като частичен -спрямо вземане от 150 000 лв., против ответната застрахователна компания „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД-София /ЕИК[ЕИК]/, за разликата над присъденото му от първостепенния съд при условията на равностойно съпричиняване на вредоносния резултат, застрахователно обезщетение за претърпени неимуществени вреди от 30 000 лв. и до размер на 60 000 лв. /при заявената като частична искова претенция за 70 000 лв.!/ , вкл. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на настъпване на процесното ПТП (30.01.2016 г.) и до окончателното й изплащане.

  Оплакванията на касатора П. са за необоснованост и постановяване на въззивното решение в атакуваната негова отхвърлителна част както в нарушение на материалния закон, така и при допуснати от състава на САС съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поради това той претендира частичното му касиране и постановяване на съдебен акт по съществото на спора от настоящата инстанция, с който да му бъдело присъдено допълнително застрахователно обезщетение в размер на още 30 000 лв. за претърпените от него неимуществени вреди в резултат от процесното ПТП, настъпило на 30.01.2016 г., както и ведно със законната лихва върху претендираната главница, считано от тази дата и до окончателното й изплащане. Инвокиран е довод, че въззивният съд е определил обезщетение за неимуществените вреди на П. „в занижен размер", понеже не било доказано защитното възражение на застрахователя за наличие на съпричиняване на вредоносния резултат и така САС неправилно приложил разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

  В изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК към жалбата подателят й П. обосновава приложно поле на касационния контрол единствено с наличието на допълнителната предпоставка по т. 1 на чл. 280, ал. 1 ГПК, изтъквайки, че с атакуваната отхвърлителна част от решението си САС се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана както в задължителните постановки на ТР № 1/19.II.2010 г. на ОСГТК по тълк. дело № 1/09 г., така и в други 12, постановени по реда на чл. 290 ГПК, конкретно посочени решения на отделни състави от отделенията в неговите гражданска и търговска колегии, по следните два материално- и процесуалноправни въпроса:

  1.1 „За да е налице съпричиняване, следва ли да е установен конкретен принос на пострадалия или е достатъчно да има само предположение за поставяне в риск?";

  2.1 „Следва ли въззивният съд да отговори на всички оплаквания и доводи във въззивната жалба?"

  Ответната по касация застрахователна компания „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД-София /ЕИК[ЕИК]/ не е ангажирала становище на свой представител нито по допустимостта на касационното обжалване, нито по основателността на оплакванията за неправилност на въззивното решение в атакуваната негова отхвърлителна част.

  Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение, намира, че като постъпила в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и подадена от надлежна страна във въззивното производство пред САС, настоящата касационна жалба на П. Я. П. от [населено място], [община], ще следва да се преценява като процесуално допустима.

  Съображенията, че в случая не е налице приложно поле на касационното обжалване са следните:

  При потвърждаване на решението на първостепенния съд в атакуваната негова отхвърлителна част по заведения

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари