Определение №60506/10.08.2021 по дело №1715/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Коя редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН е приложима към прихващания, извършени след 20.06.2014г., но преди изменението на закона, обнародвано в ДВ бр.98/2014г., в сила от 28.11.2014г., при съобразяване законодателното изменение, по силата на което, с § 8 от ЗИД на ЗБН, обн.ДВ бр.22/13.03.2018г., е придадено обратно действие на разпоредбата на чл.59, ал.5 ЗБН в редакцията й ДВ,бр.98/2014г., считано от 20.06.2014г.?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Ирина Петрова

Членове:
Николай Марков, Галина Иванова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1715 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „Химимпорт“АД,гр. София против решение № 943 от 28.04.2020г. по т.д.№ 769/2018г. на Софийски апелативен съд за потвърждаване на решение № 2051 от 02.11.2017г. по т.д.№ 1548/2017г. на Софийски градски съд в частта, с която е уважен предявеният от синдиците на „Корпоративна търговска банка“АД(н) евентуален иск по чл.59, ал.5 ЗБН и е обявено за относително недействително по отношение кредиторите на несъстоятелността изявление за прихващане с вх. на „КТБ“АД(н) № 9691 от 23.10.14г. за сумата 217 000лв. между вземането на ответника, настоящ касатор, придобито от Е. Г. М. по договор за цесия от 17.10.2014г. и произтичащо от договор за преференциален срочен депозит № 8052 от 13.05.2005г. и негово ликвидно задължение към ищцовата банка, произхождащо от договор за банков кредит от 04.07.2011г., освен в частта, която всеки от кредиторите на несъстоятелността би получил при разпределението на осребреното имущество, като действието на прихващането в тази му част се отлага до изпълнението на окончателната сметка за разпределение по чл.104 ЗБН, на основание чл. 59, ал.6 ЗБН. С касационната жалба е въведено оплакване за недопустимост на обжалвания съдебен акт, който порок - касационно основание по чл.281, т.2 ГПК, е обоснован с неупражнено от въззивния съд правомощие по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за спиране на производството по делото до приключване на т.д.н.№ 7549/2014г. на СГС, предвид задължителните постановки в ТР №1/ 09.07.2019 г., по т.д.№ 1/ 2017 г. на ОСГТК на ВКС.

Мотиви

При условията на евентуалност е въведено и оплакване за неправилност на въззивното решение, аргументирано с допуснато нарушение на закона - § 8 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, в редакцията му, обнародвана в ДВ бр.22/13.03.2018г. Касаторът поддържа, че доколкото към релевантния за спора момент - 20.10.14г., не е съществувала забрана, нито е налице ограничение за кредиторите на КТБ (н) да извършват прихващане с насрещни вземания на обявената в несъстоятелност банка, което да е надлежно установено от законодателя, то последвалото обратно действие на разпоредбата на чл.59, ал.5 ЗБН, в редакцията й, обнародвана в ДВ,бр.98 от 28. 11.2014г., придадено с § 8 от ЗИД на ЗБН, обн. ДВ 22/2018г., е неприложимо, но това обстоятелство не е съобразено от САС. В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК приложното поле на касационното обжалване е обосновано с предпоставките на чл.280,ал.1 ГПК, т.1, т.2 и т.3 и чл. 280, ал.2 ГПК, пр.2 и пр.3 по отношение на определените за значими за изхода на делото процесуалноправни въпроси:

1/ „Дали в предмета на иска по чл.59, ал.5 ЗБН се включва правото да се обяви относителна недействителност на прихващането изцяло, така, както е изявено, или се включва правото да се обяви относителната недействителност на прихващането само извън размера на това, което кредиторът би получил при осребряване имуществото на Банката(н)?“; 2/ „Коя редакция на чл.59, ал.5 ЗБН е приложима към прихващания, извършени след 20.06.2014г., но преди изменението на закона, обнародвано в ДВ бр.98/2014г., в сила от 28.11.2014г., при съобразяване законодателното изменение, по силата на което, с § 8 от ЗИД на ЗБН, обн.ДВ бр.22/13.03.2018г., е придадено обратно действие на разпоредбата на чл.59,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари