Определение №60506/20.10.2021 по дело №1349/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно задълженията на въззивния съд при постановяване на решението.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО отделение, в закрито съдебно заседание на 29.09.2021 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия П. Хорозова т.д. № 1349/2021 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на МОНЕКС АД, [населено място], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 280 от 12.05.2021 г. по т.д.н. № 165/2021 г. по описа на Софийския апелативен съд, Търговско отделение, VI-ти състав, с което е потвърдено решение № 6 от 20.01.2021 г. по т.д.н. № 261/2020 г. на Окръжен съд – Монтана. С последното е отхвърлена молбата на касатора по чл.625 ТЗ за откриване спрямо него на производство по несъстоятелност, поради неплатежоспособност.

Мотиви

В касационната жалба се правят оплаквания за процесуалноправна и материалноправна незаконосъобразност и необоснованост на въззивното решение, въз основа на които се моли същото да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което молбата за откриване на производство по несъстоятелност да бъде уважена. Поддържа се, че съдът не се е съобразил с представените писмени доказателства /напр. справка, издадена от НАП, според която общите публични задължения възлизат на 103 366.32 лв., от тях 96 300.20 лв. са наложена имуществена санкция, а останалите представляват задължения по ДДС и осигуровки/, както и не е взел предвид, че дружеството е спряло плащанията, поради което счита за неправилен извода на въззивния съд за липса на неплатежоспособност при условията на чл.608 ТЗ.

Искането за допускане на касационно обжалване се основава на хипотезата на чл.280 ал.1 т.1 ГПК, по следните въпроси: 1/ Представляват ли публични задължения задълженията за неплатени ДДС и осигуровки; 2/ Какъв следва да е размерът на задълженията, за да се поиска откриване на производство по несъстоятелност; както и 3/ При липсата на имущество /дълготрайни и краткотрайни активи, касова наличност/, с което да се покрият изискуемите задължения, длъжен ли е управителят /изпълнителен директор/ да поиска от съда обявяване на дружеството в несъстоятелност. Отделно от горното се поддържа, че касационният съд следва да допусне обжалване на посоченото по-горе основание и по въпроса за задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на иска факти, с излагане на правни изводи и посочване на доказателствата, въз основа на които ги е направил. В подкрепа на искането са представени актове на ВКС. На последно място се релевира и очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт по смисъла на чл.280 ал.2 предл.3 ГПК с доводи, че по делото са налице доказателства, обосноваващи извод за основателност на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 283 от 14.11.2014 г. по гр. д. № 1609/2014 г.
  Относно задължението на въззивния съд, съгласно чл. 271, чл. 272 вр. с чл. 236, ал. 2 ГПК, да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните.
 • Решение
  Решение № 220 от 02.10.2015 г. по гр. д. № 2314 / 2015 г.
  Следва ли второинстанционният съд с оглед задължението си по чл. 12 ГПК да обсъди аргументите и доводите на ответника и прецени всички доказателства по делото и доводите на страните и да постанови решението си въз основа на приетите от него за установени факти и закона, който е от значение за…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари