Определение №60504/10.08.2021 по дело №2379/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  14

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60504

  София, 10.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на девети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря ……………………….......…..……. и с участието на прокурора ………………....................., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 2379 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по две касационни жалби от страните по спора, въведен с преки искове за репарирането на неимуществени вреди от пострадало при ПТП физическо лице /мотоциклетист/ срещу ответното „ОЗК-Застраховане“ АД-София, чието разрешаване е било предмет на решение № 1263 на Софийския апелативен съд, ГК, І-и с-в, от 17.VІ.2020 г., постановено по гр. дело № 5663/2019 г., сега атакувано съответно в неговата осъдителна и в другата - отхвърлителна част.

  Касационната жалба (с вх. № 73176/31.VІІІ.2020 г.) на ищеца М. К. М. от [населено място] е срещу онази част от горепосоченото въззивно решение, с която е бил отхвърлен неговия пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ срещу ответното „ОЗК-Застраховате“ АД-София за разликата над присъденото му застрахователно обезщетение за понесени неимуществени вреди от процесното ПТП, настъпило на 5.Х.2015 г., от 100 000 лв. (сто хиляди лева) и до пълния предявен размер на тази негова претенция от 150 000 лева.

  Оплакванията на касатора М. са за необоснованост и постановяване на въззивното решение в .атакуваната негова отхвърлителна част както в нарушение на материалния закон /чл. 52 ЗЗД/, така и при допуснати от състава на САС съществени нарушения на съдопроизводствените правила /чл. 269, изр. 2-ро ГПК/. Поради това се претендира частичното му касиране и постановяване на съдебен акт по съществото на спора от настоящата инстанция, с който прекият иск на М. срещу „ОЗК-Застраховане“ АД да бъдел уважен изцяло ведно със законната лихва върху допълнително присъдената главница от 50 000 лв., считано от датата на настъпване на вредоносното събитие и до окончателното й изплащане.

  В изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК към касационната жалба подателят й М. обосновава приложно поле на касационния контрол освен с твърдението си за наличие на всички основания за директен достъп до него по чл. 280, ал. 2 ГПК, още и с едновременното наличие на допълнителните предпоставки по т. 1 и по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, изтъквайки, че с атакуваната отхвърлителна част от решението си САС се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана както в задължителните постановки на ППВС № 4/23.ХІІ.1968 г., така и в следните, постановени по реда на чл. 290 ГПК, решения на състави от двете отделения на неговата търговска колегия (Р. № ) 1/26.ІІІ.2012 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 299/2011 г.; Р. № 66/3.VІІ.2012 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 619/2011 г.; Р. № 83/6.VІІ.2009 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 795/08 г.; Р. № 104/25.VІІ.2014 г. на І-во т.о. по т. д. № 2998/2013 г.; Р. № 28/9.ІV.2014 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 1948/2013 г.; Р. № 157/29.Х.2014 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 3040/2014 г.; Р. № 23/25.ІІІ.2014 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 1154/2013 г.; Р. № 94/24.Х.2012 г. на І-во т.о. по т. д. № 916/2011 г.; Р. № 27/15.ІV.2015 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 457/2014 г., Р. № 93/23.VІV2011 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 566/2010 г.; Р. № 111/1.VІІ.2011 г. на ІІ-ро т..о. по т. д. № 676/2010 г.; Р. № 177/27.Х.2009 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 14/09 г.) по следните петнадесет правни въпроса:

  1./ „Ако два съдебни състава /от различни по степен съдилища – бел. на ВКС/ имат абсолютно различни критерии за справедливост, трябва ли второинстанционният съд да изложи мотиви досежно това

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари