Определение №60503/10.08.2021 по дело №2291/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60503

  София, 10.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на девети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря …………………………..……. и с участието на прокурора…….……..……............................…, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. дело № 2291 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба (с вх. № 72954/24.VІІІ.2020 г.) на С. В. С. от [населено място], подадена чрез неговия процесуален представител по пълномощие от САК против онази част от решение № 11555 на Софийския апелативен съд, ГК, ХІІ с-в, от 16.VІІ.2020 г., постановено по гр. д. № 244/2020 г., с която - за разликата над присъденото му застрахователно обезщетение от 9 000 лв. (девет хиляди лева) за неимуществени вреди от процесното ПТП, настъпило на 3.ІХ.2016 г. в [населено място] и до пълния предявен размер на същата частична претенция от 50 000 лв. /за вземане общо в размер на 70 000 лв./ е бил отхвърлен неговият пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.), воден срещу ответната застрахователна компания „Бул Инс“ АД-София /ЕИК[ЕИК]/.

  Оплакванията на касатора С. са за необоснованост и постановяване на въззивното решение в атакуваната негова отхвърлителна част в нарушение на материалния закон /чл. 52 ЗЗД/. Поради това се претендира частичната му отмяна и постановяване на съдебен акт по съществото на спора от настоящата инстанция, с който на касатора да бъдели присъдени допълнително още 11 000 лв. /единадесет хиляди лева/ обезщетение за репариране на понесените от процесното ПТП неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази главница, считано от датата на вредоносното събитие и до окончателното й изплащане.

  В изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК към жалбата, подателят й С. В. С. обосновава приложно поле на касационното обжалване единствено с наличието на допълнителната предпоставка по т. 1 на чл. 280, ал. 1 ГПК, изтъквайки, че с атакуваната отхвърлителна част от решението си /за 11 000 лв., която сума представлява разлика между присъденото му застрахователно обезщетение от 9 000 лв. и реално претендираното такова от 20 000 лв./ съставът на САС се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана както в задължителните постановки на ППВС № 4/23.ХІІ.1968 г., така и в пет, постановени по реда на чл. 290 ГПК, решения на отделни състави от неговите гражданска и търговска колегии в периода 5.ХІІ.2008 г.-31.ХІІ.2017 г. (Р. № 749/5.ХІІ.2008 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 387/08 г.; Р. № 83/6.VІІ.2009 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 795/08 г.; Р № 350/17.Х.2011 г. на ІV-то г.о. по гр. дело № 1382/2010 г.; Р № 1/26.ІІІ.2012 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 299/2011 г.; Р. по гр. д. № 3923/2017 г. ), по следните три материално- и процесуалноправни въпроса:

  1./ „Следва ли при определяне на справедливото застрахователно обезщетение съдът да се съобрази с нормативно определените лимити по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с конкретната икономическа обстановка и инфлационните процеси?“;

  2./ „При формиране на изводи относно размера на обезщетението следва ли съдът да се съобрази с възрастта на увредения, общественото му положение, начина, времетраенето и степента на възстановяването му, остатъчните явления, претърпените неудобства от битов и социален характер до момента и в бъдеще?“;

  3./ „Освен изброяване на релевантните обстоятелства при мотивиране на въззивното решение, с което се присъжда обезщетение за неимуществени вреди, следва ли да се посочва и тяхното значение при конкретно установените по делото факти?“

  Ответното по касация застрахователно дружество „Бул Инс” АД-София /ЕИК[ЕИК]/, както и конституираният в про;цес9а като трето лице-негов помагач пряк делинквент З. Анд. Ш. от [населено място], не са ангажирали свои становища нито по допустимостта на касационното обжалване, нито по основателността на оплакванията за неправилност на решението на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари