Определение №60502/17.06.2021 по дело №4033/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60502

  София 17.06.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на девети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 4033/2020 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на И. Ц. Ц., [населено място], подадена от пълномощника му адвокат Д. К., срещу решение №11809 от 06.08.2020 г. по гр. дело №5886/2019 г. на Софийския апелативен съд, с което е отменено решение №5036 от 05.07.2019 г. по гр. дело № 15811/2017 г., ГО, I-14 състав, на Софийския градски съд и вместо него е постановено ново решение, с което И. Ц. Ц., [населено място], е осъден, на основание чл. 240 ЗЗД да заплати на В. Е. Г., [населено място], сумата от 100 000 (сто хиляди) щатски долара ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 05.12.2017 г. до окончателното плащане, предоставена по договор за заем от 24.01.2011 г. с посочена в него дата 13.01.2011 г.; осъден е И. Ц. Ц. на основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД да заплати на В. Е. Г. сумата от 10 000 (десет хиляди) щатски долара съгласно чл. 10 от договор за заем от 24.01.2011 г. с посочена в него дата 13.01.2011 г., дължима за периода 16.11.2017 г. – 05.12.2017 г. и И. Ц. Ц. е осъден на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Софийски градски съд 5782, 44 лева държавна такса за първата инстанция и по сметка на Софийски апелативен съд 2891, 22 лева държавна такса за въззивната инстанция.

  Ответникът В. Е. Г., чрез пълномощника си адвокат Д. С., оспорва касационната жалба и иска присъждане на направените разноски.

  Въззивният съд е приел, че по делото е представен договор за паричен заем, с посочена дата на сключване 13.01.2011 г., с който В. Е. Г., в качеството на заемодател, предоставя на И. Ц. Ц., в качеството на заемател, сума в размер на 100000 щ. д. В чл. 2 от договора е посочено, че заемната сума е предадена на заемателя при подписването на договора, в чл.4 е определен краен срок за връщане на заема – 07.12.2012 г., а съгласно чл. 10, заемателят дължи неустойка в размер на 0,5 % от заемната сума за всеки просрочен ден, ако не върне заемната сума на падежа, но не повече от 10% от сумата на заема. Представен е и запис на заповед с дата на издаване 13.01.2011 г. с издател И. Ц., с който последният безусловно се задължава да заплати срещу представяне на записа сумата от 100000,00 щ.д. на В. Г.. Падежът е 07.12.2012 г. За да бъде уважен иск с правно основание чл.240, ал.1 ЗЗД, трябва да се изследва дали сумата е предадена и дали има съгласие за връщането й. Поради неформалния характер на договора за заем той може да бъде сключен както в писмена, така и в устна форма. Въззивният съд се е позовал на Решение № 379/2013 г. от 06.01.2014 г. по гр. дело № 171/2012 г. на ВКС, IV г.о., в което се приема, че договорът за заем е сключен, когато заемодателят предаде в собственост на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължи да върне заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество. Договорът е реален, защото единият елемент от фактическия му състав е предаването в собственост, а другият – съгласието за връщане. Доказано е предаването на сумата При преценката на представения договор за заем и запис на заповед съдът е направил извод за доказано наличието на задължение за връщане на предоставената сума от 100 000 щ.д. Възраженията за неавтентичност на договора за заем и на записа на заповед

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари