Определение №60502/10.08.2021 по дело №2120/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Следва ли въззивният съд да се съобрази безусловно с решение на Конституционния съд, с което е прието, че правата на гражданите по чл. 52 КРБ не са неограничени?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Марков

ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Петрова, Десислава Добрева

при секретаря и с участието на прокурора, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 2120 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба (с вх. № 6178 от 14.VІІІ.2020 г.) на Националната здравноосигурителна каса-София /Булстат[ЕИК]/, подадена чрез неин процесуален представител по пълномощие от АК-Смолян против решение № 203 на Пловдивския апелативен съд, ТК, 3 с-в, от 15.VІІ.2020 г., постановено по т. д. № 101/2020 г., с което е било изцяло потвърдено първоинстанционното решение № 457/15.ХІ.2019 г. на Смолянския ОС по т. д. № 101/2018 г.: за осъждането на НЗОК – на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, във вр. чл. 59 ЗЗО и чл. 86, ал. 1 ЗЗД – да заплати по две данъчни фактури на ищцовата „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД-гр. Мадан, обл. Смолян, /ЕИК[ЕИК]/ за извършена болнична медицинска помощ през месеците октомври и ноември на 2015 г. по сключен Договор № 210238/27.ІІ.2015 г. СУМА в размер общо на 59 525 лв., от която част в размер на 25 558 лв. е по ф/ра № [ЕГН]/6.ХІ.2015 г., а разликата от 33 967 лв. е съответно по ф/ра № [ЕГН]/7.ХІІ.2015 г. и ведно със законната лихва върху сборната главница, считано от завеждане на делото (29.ХІ.2018 г.) и до окончателното й заплащане.

Оплакванията на Касата настоящ касатор са за необоснованост и постановяване на атакуваното въззивно решение както в нарушение на материалния закон, така и при допуснати от състава на Пловдивския апелативен съд съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което се претендира отменяването му.

Касационни въпроси

В изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК към жалбата подателят й НЗОК обосновава приложно поле на касационното обжалване с едновременното наличие на допълнителните предпоставки по т. 1, по т. 2, предл. 1-во, както и по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, изтъквайки, че с атакуваното решение Пловдивският апелативен съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана както в задължителните постановки на ТР № 1/9.ХІІ.2013 г. на ОСГТК по тълк. дело № 1/2013 г., така и в постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение № 34 от 20.03.2019 г. на ІІІ-то г.о. по гр. дело № 1694/2018 г., по процесуалноправния въпрос: „Следва ли въззивният съд да се произнесе по всички доводи и оплаквания във въззивната жалба, като и да съобрази всички представени по делото доказателства?“ Отделно, в противоречие с акт на Конституционния съд, а именно решение № 2/22.ІІ.2007 г. по конст. дело № 12/2006 г., било произнасянето на въззивната инстанция с атакуваното решение по друг процесуалноправен въпрос: „Следва ли въззивният съд да се съобрази безусловно с решение на Конституционния съд, с което е прието, че правата на гражданите по чл. 52 КРБ не са неограничени?“

Същевременно, предвид противоречивата съдебна практика, освен от значение за изхода по конкретното дело, но също и за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, се явявало произнасянето на Пловдивския апелативен съд с обжалваното решение по материалноправния въпрос: „Дължи ли заплащане НЗОК за действително извършени и отчетени медицински дейности за процесния период, които надхвърлят договорените определени стойности в Приложение № 2 към договорите, сключени между изпълнителите на болнична медицинска помощ и Касата?“

Ответната по касация „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД-гр. Мадан, обл. Смолян /ЕИК[ЕИК]/, не е ангажирала становище на свой представител нито по допустимостта на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари