Определение №60501/04.08.2021 по дело №2336/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60501

  гр.София, 04.08.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2336 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от „Малц трейд“ ЕООД против решение № 11818/06.08.2020г. по в.т.д. № 3603/2019г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 542/21.03.2019г. по т.д. № 839/2018г. на СГС в частта за признаване за установено по предявения от „Искра 2003“ЕООД иск с правно осн.чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 ГПК вр. чл.538, ал.1 ТЗ и чл.86 ЗЗД, че съществува вземане на ищеца срещу касатора в размер на 723 792,40 лв. по запис на заповед, издаден от „Малц трейд“ ЕООД на 15.10.2016г. за сумата от 1500000лв. с падеж 30.12.2016г., ведно със законната лихва от 13.10.2017г. до окончателното изплащане на главницата, за които е издадена заповед за изпълнение по чл.417 ГПК по ч.гр.д. № 73407/2017г. на СРС.

  Касаторът поддържа, че въззивното решение в обжалваната част е неправилно, както и че са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответникът по касационната жалба „Искра 2003“ЕООД оспорва основателността на същата и наличието на основания за допускане на касационно обжалване. Претендират се разноски за касационна инстанция.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  Кaсационната жалба е редовна - подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че с подадената искова молба ищцовото дружество е основало претенцията си на издадения запис на заповед от ответната страна с дата 15.10.2016г., подписан от управителя на „ Малц Трейд“ ЕООД за сумата от 1 500 000 лв. За безспорно е прието между страните, че процесният запис на заповед обезпечава само каузалните правоотношения по договори за покупко-продажба на земеделски култури, сключени между „Искра 2003“ ЕООД и „Булгрейн Трейдинг“ ООД – вземания за цена на зърно и за премия по чл.4.1 от договорите. Във въззивното производство според САС касаторът е поддържал възражение, че менителничният ефект е издаден при условията на чл. 462 от ТЗ и не може да бъде ползван от ищеца. В тази връзка са били споделени по реда на чл.272 ГПК изводите на СГС, че записът на заповед е подписан от вписания в търговския регистър към момента на издаването му управител на „Малц Трейд“ЕООД. Това обстоятелство е единствено противопоставимо на трети лица и за тях на осн. чл.141, ал.2 ТЗ други ограничения на представителната власт на управителя /вкл. и въведеното като довод – липса на решение на ОС на съдружниците за поемане на менителнични задържения/ нямат действие за ищеца. Подобно ограничение, ако е било въведено в дружествения договор или в договора за възлагане на управление, би имало действие само в отношенията между дружеството и управителя, но не и спрямо поемателя по менителничния ефект. САС не е приел и възражението на касатора, че е налице плащане по каузалните правоотношения от трети лица в изпълнение задължението на издателя на записа на заповед. Позовал се е на представените платежни документи, в които не е било посочено, че сумите се превеждат за изплащане именно на задължения по процесните договори, а от приетата пред въззивната инстанция допълнителна експертиза се установило, че тези суми не са осчетоводени от ищеца като плащания на спорните задължения. Въззивната инстанция е споделила изводите на СГС, че премията по чл.4.2. от договорите, сключени между „Искра 2003“ ЕООД и „Булгрейн Трейдинг“ ООД, не е била въведена като част от каузалното правоотношение, което е обезпечено

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари