Определение №60500/04.08.2021 по дело №378/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Коя е приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени преди изменението със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2014г. /ДВ, бр.98 от 21.11.2014г./, вр. с §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност /ДВ, бр.22 от 13.03.2018г./?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юли две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 378 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от „Риск инженеринг- Д“ЕООД /н/, представлявано от синдика В. М., против решение № 2453/08.11.2019г. по т.д.№ 3960/2018г. на Софийски апелативен съд, с което след отмяна на решение № 803/19.04.2018г. по т.д.№ 1501/2017г. на Софийски градски съд, ТО, VI- 10 състав са обявени за относително недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на "КТБ" АД /н/, на основание чл.59, ал.5 от ЗБН, следните прихващания, извършени с изявления: № 9710 от 23.10.2014г. за сумата 661 122,53лв.; № 9707 от 23.10.2014г. за сумите 2 497,17лв. и 6 250 евро; № 9713 от 23.10.2014г. за сумите 2 000,85 лв. и 6 250 евро; № 9709 от 23.10.2014г. за сумите 51 410,75лв. и 1 544 евро; № 9712 от 23.10.2014г. за сумата 586 643,75лв.; № 9963 от 28.10.2014г. за сумата 229 000 евро; № 9962 от 28.10.2014г. за сумата 220 000 евро; № 9788 от 24.10.2014г. за сумата 24 000 лв.; № 9789 от 24.10.2014г. за сумата 141 000 щатски долара; № 9779 от 24.10.2014г. за сумите 82 000 евро и 248 000лв.; № 9873 от 27.10.2014г. за сумата 51 000 евро и № 9960 от 28.10.2014г. за сумите 400 000 евро, 2 131 000 евро и 13 000 евро.

Касаторът счита обжалваното решение за неправилно, като постановено при противоречие с материалния закон и при необоснованост. Поддържа становището, че съдът неправилно е приложил разпоредбата на чл.59, ал.5 ЗБН в редакцията след изменението с §9, т.1 на ЗИД на ЗДБ на РБ за 2013г. /ДВ бр.98/28.11.2014г./ и при съобразяване с изменението с §8 ПЗР на ЗИДЗБН /ДВ бр.22 от 13.03.2018г./. Оспорва изводите на съда, че последната редакция на разпоредбата на чл.59, ал.5 ЗБН е приложима в настоящата хипотеза, тъй като обхваща всички прихващания, извършени след 20.06.2014г. Навежда подробни аргументи, че актуалната редакция на чл.59, ал.5 ЗБН е неприложима, тъй като противоречи на Конституцията на РБ и на ЕКЗПЧОС. Поддържа, че са налице препдоставки по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Мотиви

В писмения си отговор синдиците на „КТБ“ АД /н/ оспорват налачието на основания за допускане на касационно обжалване и по същество основателността на касационната жалба.

В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът е формулирал следните правни въпроси: 1/ Нормата на чл.59, ал.5 ЗБН материалноправна ли е или е процесуалноправна, и ако е материалноправна, преуреждането на правоотношения, възникнали преди изменението й и обнародване в ДВ бр.98/2014г. водят ли до незаконосъобразност?; 2/Действителни ли са извършените прихващания по конкретния казус, като се се вземе предвид, че са налице приети изявления за извършване на прихващания?; 3/ Към кой момент следва да се извърши преценката за относителната недействителност на извършеното прихващане по реда на чл.59, ал.5 ЗБН – към момента на тяхното извършване, когато банката не е обявена в несъстоятелност, или към момента на обявяването й в несъстоятелност – 22.04.2015г.?; 4/ Коя е приложимата правна норма при извършване на преценката за относителната недействителност на извършените прихващания по реда на чл. 59, ал.5 ЗБН – тази в редакцията й към момента на тяхното извършване или тази, в редакцията към момента на обявяването на несъстоятелността на банката, когато за нейните кредитори

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари