Определение №60500/17.06.2021 по дело №1025/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60500

  гр. София, 17 юни 2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 1025 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищеца по делото В. В. К. срещу решение № 100248/07.10.2020 г., постановено по възз. гр. дело № 86/2020 г. на Великотърновския апелативен съд (ВтАС). С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 583/13.12.2019 г. по гр. дело № 370/2019 г. на Великотърновския окръжен съд (ВтОС), са отхвърлени, предявените от касатора срещу Н. Е. Р., искове с правно основание чл. 31 от ЗЗД за унищожаване на: договор от 25.04.2017 г. за дарение на недвижим имот, находящ се в [населено място], [улица], обективиран в нотариален акт № ., том ., рег. № ., дело №. г. на нотариус с рег. №.; и договор от 03.05.2017 г. за дарение на недвижим имот, находящ се в [населено място], [улица], обективиран в нотариален акт № ., том ., рег. № ., дело № . г. на нотариус с рег. № .; в тежест на жалбоподателя са възложени разноските по делото.

  При извършената служебна проверка съдът намира, че касационната жалба е процесуално недопустима в частта ѝ срещу тази част на въззивното решение, която е постановена по иска за унищожаване на договора от 25.04.2017 г. за дарение на недвижимия имот, находящ се в [населено място], [улица], съставляващ 1/30 идеална част от самостоятелен обект с идентификатор .... Цената на този иск е определена по делото по реда на чл. 70 от ГПК – с определение № 739/29.03.2019 г. по гр. дело № 269/2019 г. на Великотърновския районен съд (ВтРС; с което определение делото е изпратено по подсъдност на ВтОС), а именно – съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2, във вр. с т. 4 от ГПК – в размер 34.46 лв. Съгласно разясненията, дадени в мотивите към тълкувателно решение № 8/31.10.2012 г. на ОСГК на ВКС, така определената цена на иска остава неизменна за цялото производство по делото. Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1, пр. 1 от ГПК, тази част от въззивното решение не подлежи на касационно обжалване, тъй като е постановена по иск, чиято цена е до 5 000 лв. По тези съображения, подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане в посочената част, като касационното производство по делото следва да се прекрати в същата част.

  В останалата ѝ част касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащата на касационно обжалване част от въззивното решение, тъй като цената на отхвърления с нея конститутивен иск за унищожаване на договора от 03.05.2017 г. за дарение на недвижимия имот, находящ се в [населено място], [улица] (съгласно същото определение № 739/29.03.2019 г. на ВтРС), е 42 133.40 лв., т.е. – над 5 000 лв. В жалбата се поддържат оплаквания и доводи за за неправилност на тази част от въззивното решение, поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК от страна на жалбоподателя-ищец Вилизар К., като основания за допускане на касационно обжалване се сочат разпоредбите на чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2, предл. 3 от ГПК. Поддържа се, че била налице очевидна неправилност на въззивното решение, но касаторът не излага съображения в тази насока, а сочи: „противоречие между доказателствата и установените факти (необоснованост); решението е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано“. На следващо място се цитира част от разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари