Определение №60494/15.06.2021 по дело №970/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Когато съделителят, на когото е възложен недвижимият имот, не плати паричното уравнение в шестмесечния срок по чл. 349, ал. 6 ГПК, необходимо ли е постановяване на съдебно решение с изричен диспозитив за обезсилване на решението за възлагане и изнасяне на имота на публична продан, при положение че съсобствеността е прекратена преди искането за обезсилване, или в този случай делбеният процес вече е приключил?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ:
Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 970 по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. М. П. и Ц. Л. П. против решение № 260054 от 06.11.2020 г., постановено по гр. д. № 438 по описа за 2020 г. на Окръжен съд - Ловеч, с което е отменено решение № 76 от 19.02.2020 г. по гр. д. № 652 по описа за 2018 г. на Троянския районен съд в частта, с която на основание чл. 59 ЗЗД съдът е осъдил ответниците М. М. П. и Н. Н. П. да заплатят на ищците В. М. П. и Ц. Л. П. сумата от 6 525 лева, представляваща обезщетение за неоснователно ползване на недвижим имот, находящ се в [населено място], [улица], представляващ поземлен имот с идентификатор ..................... по КККР на [населено място], ведно с построените в него сгради, както и сумата от 1 462,47 лева – мораторна лихва, като е постановено друго решение за отхвърляне на тези искове.

Мотиви

Касаторите твърдят, че решението на Окръжен съд – Ловеч е необосновано и неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - основания за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 3 от ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване сочат очевидна неправилност, както и т. 1 и т. 3 на чл. 280, ал. 1 от ГПК по следните въпроси:

1. Дължи ли съделителят, на когото е възложен имотът и който не е изплатил уравнението на дяловете си, обезщетение за пропуснати ползи от делбен имот, владян от него и семейството му, само защото не е обезсилено решението за възлагане с изричен диспозитив?

2. Може ли да се приеме, че решението по чл.349, ал.2 от ГПК е годно правно основание на ответниците за владение на процесния имот и поради това да не следва да заплатят обезщетение за пропуснатите ползи на действителните собственици на имота.

3. Има ли правен интерес съделителят – кредитор да иска обезсилване на решението по чл. 349, ал. 2 от ГПК, при условие че е проведена процедура по обезсилване на решението по искане на съделителя – длъжник, след което решението за прогласяване обезсилването по право е прието за недопустимо, тъй като съсобствеността е била прекратена към момента на искането на длъжника?

4. При условие че се зачете силата на пресъдено нещо на гореизброените съдебни актове и доказателствената сила на постановлението за възлагане на недвижим имот, следва ли да се приеме, че делбеният процес е приключил?

5. Разполагат ли с доказателствена сила постановлението за възлагане на недвижим имот от 31.01.2014 г. на ДСИ А. Й., с което е възложена на В. М. П. 1/6 идеална част от делбения имот, притежавана от неговия брат М. П., както и нотариален акт № 70, том III, рег. № 3894, издаден по нотариално дело № 427/02.06.2008 г. на нотариус Б. К. с район на действие – Районен съд – Троян, с който майката на В. и М. П. е прехвърлила на В. П. 4/6 идеални части от процесния имот?

По тези въпроси касаторите считат, че е налице противоречие между обжалваното решение и съдебната практика на ВКС, съдържаща се в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари