Определение №60494/28.07.2021 по дело №1708/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При определяне на степента и размера на съпричиняването от значение ли са видът и характерът на нарушенията на всеки един от участниците в движението?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 1708 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на А. Д. А., М. Д. А., Ф. Д. А., С. Д. А. и А. А. А. срещу решение №1298/22.06.2020г. по в.гр.д. №5687/2019г. на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, 12 състав, в частта, с която след частични отмяна и потвърждаване на решение №4789/28.06.2019г. по гр.д.№14339/2016г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, I – 16 състав, са отхвърлени предявените от касационните жалбоподатели против ЗД „Бул Инс“ АД искове с правно основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на Д. С. А. при ПТП на 18.10.2014г. за разликата над уважения размер от по 30 000 лв. за всеки един от ищците до размера от 90 000 лв., както и в частта за разноските.

В касационната жалба се сочи, че решението в обжалваната му част е неправилно поради нарушение на материалния закон. Касаторите поддържат, че размерът на обезщетението за неимуществени вреди е определен в нарушение на принципа за справедливост, установен в чл.52 от ЗЗД, както и в противоречие със съдебната практика на ВКС по идентични дела. Излагат съображения и за неправилно приложение на чл.51, ал.2 от ЗЗД, с оглед определения от въззивния съд процент на съпричиняване на вредоносния резултат от пострадалия. Молят да се отмени въззивното решение и ответникът да бъде осъден да заплати допълнително по 60 000 лв., на всеки от касаторите, представляваща разликата над присъдената сума до претендирания размер от 90 000 лв. Претендират и присъждане на разноски.

Допускането на касационното обжалване е обосновано в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК с твърдението, че въззивното решение съдържа произнасяне по следните правни въпроси: 1/Съпоставима ли е отговорността на по – уязвимия участник в движението /пешеходец, велосипедист/ с отговорността на водача на МПС? При определяне на степента и размера на съпричиняването от значение ли са видът и характерът на нарушенията на всеки един от участниците в движението?; 2/ При ПТП между пешеходец и автомобил, настъпило в тъмната част на денонощието, чия отговорност е по – голяма – на пешеходеца или на водача на МПС?; 3/ Еднаква ли е степента на съпричиняване на вредите от страна на пешеходеца при различни ситуации на пътя – пресичане от ляво надясно по посоката на автомобила, пресичане от дясно наляво по посоката на автомобила, попътно движение с гръб към доближаващите го автомобили или движение срещу автомобилите, но не в края на платното за движение?; 4/ Кое нарушение е по – тежко – несъобразяване с влошени метеорологични условия при избиране на скоростта на движение или пресичане на платното за движение при наличие на приближаващ се автомобил? Касаторите поддържат наличие на допълнителното основание по чл.280, ал.1, т.1 от ГПК / погрешно посочено като чл.280, ал.1, т.2 от ГПК/, като се позовават на противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №118/27.06.2014г. по т.д. №3871/2013г. на ВКС, I т.о., решение №63/08.07.2019г. по т.д. №2013/2018г. на ВКС, I т.о., решение №212/11.01.2018г. по т.д. №738/2017г. на ВКС, II т.о. Поддържат също, че е налице основанието по чл.280, ал.2, предл.3 от ГПК, поради очевидна неправилност на атакувания акт.

Ответникът ЗД „Бул Инс“ АД оспорва жалбата, като твърди, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страната, приема следното:

Касационната жалба, с оглед изискванията за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари