Определение №60492/27.07.2021 по дело №1724/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

За правомощията на въззивния съд при въведени с въззивната жалба оплаквания за допуснати от първата инстанция съществени процесуални нарушения. За основанията за събиране на нови доказателства от въззивния съд в хипотезата на чл. 266, ал. 3 ГПК.

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 1724 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Линкос“ ООД срещу решение № 777/15.04.2020г. по т.д. №5808/2019г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав, в частта, с която е потвърдено решение №797/24.04.2019г. по т.д. № 3182/2017г. на Софийски градски съд, ТО, VI – 10 състав, в частта, с която касационният жалбоподател е осъден да заплати на Фонд „Научни изследвания“ сумата от 111 300 лв. по иск с правно основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД – дадена на основание развален по право договор № ДФНИ М01/0005 от 20.11.2012г. за финансиране на представен съвместно с Научно - изследователски сектор при Технически университет – София /НИС при ТУ/ и проф. д-р инж. П. Б., научноизследователски проект № FFNN1PO – 12 – 01386, класиран в националния конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“, организиран през 2012г. в област „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“, заедно със законната лихва от 22.11.2017г. до окончателното заплащане на сумата.

В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Касационният жалбоподател поддържа, че въззивният съд не е обсъдил наведените в отговора на въззивната жалба възражения и представените доказателства. Твърди, че не са му дадени указания и не му е предоставена възможност за подаване на отговор на исковата молба по чл.131 от ГПК, въпреки че това процесуално нарушение е констатирано от въззивния съд. Поддържа, че съдът е разгледал делото по същество, без да се произнесе по изричното искане за предоставяне на правото по чл.131 от ГПК за връчване на исковата молба на ответника, релевирането на оспорвания и възражения и представянето на доказателства. Поддържа още, че е нарушена процедурата по чл.146 от ГПК при изготвяне на доклада по делото и разпределението на доказателствената тежест. Счита, че постановеното решение е неправилно, тъй като е следвало да бъдат извършени съдопроизводствени действия, а не да бъде решено делото, без да се даде възможност на ответника да се защити срещу исковата молба, като направи съответните оспорвания, възражения и доказателствени искания. Излага съображения, че не дължи връщане на платените по договора суми, тъй като е изпълнил задълженията си без да знае за отмяната на класирането. Моли за отмяна на съдебния акт. Претендира присъждане на разноски.

В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК касационният жалбоподател поддържа основанията по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 и чл. 280, ал.2, пр.3 от ГПК за достъп до касация. Сочи като обуславящи въпросите: 1/ След като съдът не връчва исковата молба на ищеца / явно се има предвид ответникът/, въпреки че той е поискал това с въззивната си жалба, отразява ли се това върху принципа за равнопоставеност на страните в гражданския процес?; 2/ Длъжен ли е бил въззивният съд да приложи чл.266, ал.3 от ГПК в дадената хипотеза и неприлагането й не противоречи ли на т.2 от Тълкувателно решение по тълк. дело № 1/2013г. на ОСГТК?; 3/ Длъжен ли е въззивният съд, след като констатира процесуално нарушение, водещо до нарушение на чл.7, ал.1 ГПК и чл.8, ал.3 от ГПК, което нарушение е довело до нарушаване на правото на защита на страната, да отстрани допуснатото нарушение, като извърши дължимото процесуално действие от съд, а именно да връчи препис от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари