Определение №60491/27.07.2021 по дело №1527/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60491

  гр. София, 27.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1527 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ЗАД „Алианц България“ АД, [населено място] срещу решение № 385 от 11. 02. 2020 г. по в. т. д. № 4502/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, петнадесети състав, с което е потвърдено решение от 10. 06. 2019 г. по т. д. № 703/2018 г. на Софийски градски съд в частта, с която касаторът е осъден да заплати на „С. маш“ ООД, [населено място] на основание чл. 386 КЗ сумата от 123 031, 60 лв., представляваща застрахователно обезщетение за имуществени вреди от застрахователно събитие, настъпило на 2. 07. 2017 г. и 3. 07. 2017 г. върху застрахованото имущество – сгради, находящи се в [населено място], ул. Промишлена зона, имот с идентификатор 43236.401.3149, ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 12. 04. 2018 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 2836, 65 лв., представляваща лихва за забава за периода от 21. 01. 2018 г. до датата на подаване на исковата молба – 12. 04. 2018 г. върху допълнително присъденото застрахователно обезщетение.

  Касаторът поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Моли решението да бъде отменено и предявените искове да бъдат отхвърлени. Прави искане за присъждане на разноски.

  Допускането на касационно обжалване основава на наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2, предл. 3 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касационният жалбоподател поставя следните въпроси: „1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички основания и фактически твърдения за отмяна, посочени от жалбоподателя?; 2. Длъжен ли е въззивният съд служебно да назначи нова експертиза по въпросите, предмет на допуснатата пред първоинстанционния съд тройна съдебна експертиза, изготвена и приета при разногласия на вещите лица?; 3. Длъжен ли е съдът при противоречиви експертни мнения на вещите лица, изготвили експертизата, да изложи мотиви по какви съображения възприема едното, а не кредитира другото заключение?“. В изложението се твърди, че така формулираните въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, като касаторът се позовава по въпроса по т. 1 – на решение № 20 от 9. 02. 2017 г. по гр. д. № 2885/2016 г., ІV г. о., решение № 176 от 31. 10. 2017 г. по т. д. № 2299/2016 г., ІІ т. о. и решение № 72 от 13. 04. 2016 г. по гр. д. № 3582/2015 г., ІІІ г. о., по въпроса по т. 2 – на решение № 324 от 13. 07. 2011 г. по гр. д. № 378/2009 г., І г. о., решение № 57 от 8. 05. 2014 г. по гр. д. № 7493/2013 г., ІІ г. о. и решение № 185 от 26. 01. 2018 г. по т. д. № 54/2017 г., ІІ т. о. и по въпроса по т. 3 – на решение № 58 от 13. 02. 2012 г. по гр. д. № 408/2010 г., І г.о. и решение № 57 от 8. 05. 2014 г. по гр. д. № 7493/2013 г., ІІ г. о. Излага и аргументи за очевидна неправилност на атакуваното въззивно решение.

  Ответникът по касация „С. маш“ ООД /в несъстоятелност/ не е депозирал отговор на жалбата в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид доводите на касатора и извърши преценка на предпоставките за допускане на касационно обжалване, приема следното:

  Касационната

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари