Определение №60489/27.07.2021 по дело №1951/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60489

  гр. София, 27.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

  ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

  Мадлена Желева

  при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 1951 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Министерство на околната среда и водите, [населено място], срещу решение № 3140/20.05.2020г., постановено по в.гр.д.№ 10191/2018г. от Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № 332603/07.02.2018г. по гр.д.№ 6105/2017г. на Софийски районен съд за осъждане на касатора да заплати на СНЦ „Зелени Балкани“, [населено място], сумата от 15535,20 лв., представляваща неверифициран и невъзстановен разход, дължим по фактура № 3281/31.05.2011г. на обща стойност 33535,20 лв., издадена във връзка с изпълнение на договор от 18.04.2011г. за услуга с предмет „Почистване на природните местообитания в ЗЗ „Поморие“ в рамките на договор № 58301-С-009 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност, за проект № 58301-67-487 „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийското езеро“, ведно със законната лихва, считано от предявяване на иска – 05.03.2015г. до окончателното плащане.

  Касаторът поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационно обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.3 и ал.2, пр.3 ГПК.

  Ответникът оспорва жалбата. Претендира разноски за касационното производство.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е препратил на основание чл.272 ГПК към мотивите на първоинстанционния съд за основателност на предявения иск за заплащане на сумата от 15535,20 лв., представляваща неверифициран и невъзстановен разход, дължим по фактура № 3281/31.05.2011г. на обща стойност 33535,20 лв., издадена във връзка с изпълнение на договор от 18.04.2011г. за услуга с предмет „Почистване на природните местообитания в ЗЗ „Поморие“ в рамките на договор № 58301-С-009 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност, за проект № 58301-67-487 „Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийското езеро“. Обсъдени са поддържаните с въззивната жалба доводи, като е прието, че договорът от 18.04.2011г. е валиден и обвързва страните. Изложени са съображения, че независимо, че крайната цена не е определена, то страните са уговорили единични цени на съответните видове дейности и начинът, по които се формира дължимото на изпълнителя по договора възнаграждение – при приемане на работата, съобразно представените и подписани отчети и документи. Доводът, че е невъзможно да бъде определен приложимият ред, по който е следвало да бъде възложен договорът, е счетен за неоснователен. Изборът на изпълнител е определен да бъде чрез събиране на не по-малко от 3 оферти в съответствие с планираната и одобрена сума в бюджета на проекта, което е в размер на 28088,60 лв. без ДДС съгласно одобрения план за процедури за възлагане по реда на ПМС № 55/2007 /отм./ - чл.12, ал.1, т.2, или приложимият ред не се определя от фиксирана цена по договора за възлагане на съответната услуга, а от предварително заложената и одобрена сума в бюджета на проекта. Прието е, че изборът на процедурата и осъществяването й са съобразени с прогнозната стойност в бюджета и ПМС № 55/2007г. /отм./. Верификацията е процес на извършване на проверка

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари