Определение №60484/21.12.2021 по дело №2112/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60848

  София, 21.12.2021 година

  Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на десети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ:

  БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 2112/2021 година

  Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.

  Образувано е по частна жалба (неправилно наименована „частна касационна жалба“) на Агенция по вписванията – [населено място] срещу определение № 218 от 21.07.2021 г. по в. т. д. № 279/2021 г. на Варненски апелативен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на подадената от същото лице частна жалба срещу решение № 1 от 31.03.2021 г. по т.дело № 34/2021 г. На Шуменски окръжен съд. С първоинстанционния акт е отменен отказ рег. № 20210302164148 от 05.03.2021 г. на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията - Търговски регистър за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие по партидата на „Н. Рос 2012“ ЕООД на ЕТ „МТГ-М. Г.“, ЕИК[ЕИК], съгласно заявление вх. № 20210302164148/02.03.2021 г. и е указано на длъжностното лице, преди да се произнесе по заявлението, да даде на указания на заявителя да представи допълнително заявление за вписване на обстоятелства относно едноличния търговец обр. А1 с искане за заличаването му, както и да определи срок за изпълнение на тези указания, като ги съобщи на заявителя по правилата, предвидени в общата част на ГПК, от който момент да започне да тече предоставеният срок за тяхното изпълнение.

  Частният жалбоподател поддържа, че атакуваното определение е неправилно като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Излага доводи, че с измененията на ЗТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията е призната процесуалната легитимация да обжалва съдебните актове, постановени в производството по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ. В подкрепа на тезата си, че Агенция по вписванията има качеството на страна в това производство, жалбоподателят се позовава на мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и акцентира върху промените в цитираната разпоредба, с които е предвидена възможност за агенцията да подаде отговор (възражение) по жалбата и да представи доказателства /ал.2/, уредено е правилото, че препис от съдебното решение се връчва на агенцията, която има право да го обжалва /ал.4/. Счита, че новосъздадената разпоредба на чл. 25, ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ изрично посочва страните в производството, като им признава право /в т. ч. и на агенцията/ на разноски по чл. 78 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари