Определение №60484/11.06.2021 по дело №1353/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60484

  гр. София, 11.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 1353 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 83792/17.08.2020 г. на „МИК ИМОТИ“ ЕООД, представлявано от управителя Г. П. М., чрез адв. М. М., срещу въззивно решение № 3915/03.07.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 586/2019 г. по описа на Софийски градски съд, с което след отмяна на първоинстанционното решение са отхвърлени предявените от жалбоподателя срещу М. О. У. осъдителни искове, както следва: 1) по чл. 79, вр. с чл. 266 ЗЗД за сумата 4 107.24 лв., представляваща левовата равностойност на 2 100 евро - неплатено възнаграждение по р. ІІІ, чл. 2 от договор от 16.03.2017 г.; 2) по чл.92 ЗЗД за сумата 13 690.81 лв., представляваща левовата равностойност на 7 000 евро - неустойка по р. ІІІ, чл. 4 от същия договор, за неизпълнение задълженията на ответника във връзка с осъществено от ищеца посредничество за сключване на договор за покупко-продажба на апартамент № 123,[жк], [жилищен адрес] вх. „Д“, ет. 2 в [населено място].

  В касационната жалба се поддържат оплаквания за недопустимост и неправилност на решението, поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Доводите за недопустимост касаят възприетата правна квалификация и произнасянето на въззивния съд по претенцията за неплатено възнаграждение в размер на сумата 4 107.24 лв. по сключения договор за посредничество при покупка на жилище.

  В изложението си касаторът цифрово сочи основанията за допускане на касационния контрол по чл. 280, ал.1, т. 1, т. 3 и ал. 2, пр. 3-то ГПК. Конкретни правни въпроси не са формулирани.

  Ответникът по касационната жалба – М. О. У., чрез адв.Ч. В., в писмен отговор изразява становище за липса на основания за допускане на касационния контрол и за неоснователност на жалбата. Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че касационната жалба е процесуално недопустима за разглеждане в частта й, имаща за предмет постановеното въззивно решение по предявения иск по чл. 79, вр. с чл. 266 ЗЗД с посочена цена - сумата 4 107.24 лв., представляваща левова разностойност на сумата 2 100 евро. Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1, пр.1-во ГПК, изключени от обхвата на касационния контрол са решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. В случая, предявеният иск е с цена под установения от законодателя минимален праг за достъп до касационно обжалване, поради което в тази си част касационната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

  В останалата си част, имаща за предмет въззивното решение по иска по чл.92 ЗЗД за договорна неустойка, касационната жалба е допустима - подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна и срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение.

  По този иск въззивният съд е приел, че по сключения между страните договор от 16.03.2017 г., ответникът е възложил на ищеца и той е приел срещу възнаграждение от 3% от продажната цена да извърши определени действия във връзка с евентуалното закупуване на апартамент № 123, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] с обявена продажна цена от 70 000 евро, като: осигури оглед на имота; оцени имота с оглед на характеристиките му; да информира ответника за текущото състояние на работата поне веднъж седмично след сключване на предварителния договор; да съдейства за подготовката на всички обичайно необходими документи за извършване на сделката; да организира нотариалното оформяне на сделката и съдейства за изплащане на окончателната цена в договорения срок; да съдейства на ответника със съвети, за да избегне рискове при покупката. Ответникът от своя страна следвало да предостави

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари