Определение №60482/21.07.2021 по дело №1317/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60482

  гр. София,21.07.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №1317 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от „Б.Л.Лизинг“ АД срещу решение №308 от 03.02.2020г. по в.т.д. №4123/2018г. на Апелативен съд- София. С въззивното решение се отменя решение №335/15.02.2018г., постановено по т.д.№1444/2017г. по описа на СГС, ТО, VI-12-ти състав в частта, с която е отхвърлен предявеният от синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/- А. Д. и К. М. против „Б.Л.Лизинг“ АД иск с правно основание чл.59, ал.5 ЗБН, както и в частта за разноските и вместо него се обявяват за относително недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/, по натам „КТБ“ АД /н/, на основание чл. 59, ал.5 Закона за банковата несъстоятелност, следните изявления за прихващане, а именно: 1. Изявление за прихващане с вх. № 9893/27.10.2014г., допълнено с Изявление за прихващане с вх.№10007/29.10.2014г. по регистъра на банката, отправено от „Б.Л.Лизинг“ АД до „КТБ“ АД /н/, с вземане по изявлението за прихващане в размер на 224 000 евро, придобито от „Б.Л.Лизинг“ АД чрез договор за цесия от 01.08.2014г., съгласно Уведомление за извършена цесия с вх.№7862/07.08.2014 г., според което „КИА Моторс България“ АД е прехвърлило на „Б.Л.Лизинг“ АД свое вземане в размер на 224 000 евро, произтичащо от сключен между „КИА Моторс България“ АД и „КТБ“ АД /н/ Договор за разплащателна сметка на юридическо лице или на едноличен търговец №103472/24.04.2007г. и прилежащите му анекси; 2. Изявление за прихващане с вх.№10150/30.10.2014г. по регистъра на банката, отправено от „Б.Л.Лизинг“ АД до „КТБ“ АД /н/ с вземане по изявлението за прихващане в размер на 1 089 261 евро, придобито от „Б.Л.Лизинг“ АД чрез договор за цесия от 30.10.2014г., съгласно Уведомление за извършена цесия с вх.№10143/30.10.2014г., според което „Датекс“ ООД е прехвърлило на „Б.Л.Лизинг“ АД свое вземане в размер на 1 089 261 евро, произтичащо от сключен между „Датекс“ ООД и „КТБ“ АД /н/ Договор №35712/19.02.2014г. за индивидуален срочен депозит, които са извършени срещу задължения на „Б.Л.Лизинг“ АД към „КТБ“ АД /н/, произтичащи от Договор за банков кредит от 05.07.2011г. С въззивното решение се обезсилва първоинстанционното решение в частта, с която по иск с правно основание чл.59, ал.3 от ЗБН, предявен от синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/- А. Д. и К. М. против „Б.Л.Лизинг“ АД са обявени за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността извършените от „Б.Л.Лизинг“ АД прихващания, обективирани в изявления с вх.№9893/27.10.2014г., вх.№10007/29.10.2014г. и вх. №10150/30.10.2014г. и се оставя без разглеждане иска, като ответникът е осъден да плати по сметка на Софийски градски съд сумата от 102 739.03 лева, представляваща държавна такса, а по сметка на Апелативен съд-София държавна такса в размер на сумата от 51 369.51 лева.

  В касационната жалба се твърди, че въззивното решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост, поради което следва да се отмени и да се постанови ново за отхвърляне както на главния иск с правно основание чл.59, ал.5 ЗБН, така и на евентуалния иск с правно основание чл.59, ал.3 ЗБН. Касаторът поддържа становището, че съдът неправилно е приложил разпоредбата на чл.59, ал.5 ЗБН в редакцията след изменението с §9, т.1 на ЗИД на ЗДБ на РБ за 2013г. /ДВ бр.98/28.11.2014г./ и при съобразяване с изменението с §8 ПЗР на ЗИДЗБН /ДВ бр.22 от 13.03.2018г./. Излага подробни доводи за неправилността на обжалвания съдебен акт в частта, с която е уважен искът с правно основание чл.59, ал.5 ЗБН, като оспорва изводите на съда, че последната редакция на разпоредбата е приложима в настоящата хипотеза, тъй като обхваща всички прихващания, извършени след 20.06.2014г. Навежда подробни аргументи, че актуалната

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари