Определение №60481/13.10.2021 по дело №2208/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №.60481

  гр. София, 13.10.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на пети октомври, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№2208 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ЕМИ Електрик“ ЕООД срещу решение №260023 от 11.09.2020 г. по в.т.д.№192/2020 г. на АС Варна. С обжалваното решение е потвърдено решение №120 от 07.02.2020 г. по т.д.№748/2019 г. на ОС Варна, с което „ЕМИ Електрик“ ЕООД е осъдено да заплати на „Фаиър” ООД сумата 30 000 лв., дължима неустойка по т.8.5 от сключен между страните Рамков договор №EMI-BRE-022/13.10.2017 г., ведно със законната лихва от 10.05.2019 г. до окончателното изплащане.

  В жалбата се навеждат доводи, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. В изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следните въпроси, за които се поддържа наличие на селективното основание по чл.280, ал.1, т.1 от ГПК: 1. Само от функциите на неустойката ли се определят условията и предпоставките за нищожност на клаузата за неустойка или също от принципа за справедливост в гражданските и търговските отношения. 2. Задължен ли е въззивният съд да обсъди с мотиви към решението си всички допустими и относими към спорния предмет доводи и възражения на страните.

  Ответникът по касация „Фаиър“ ООД изразява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата, като претендира присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение пред ВКС.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени наведените от страните доводи, намира следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в предвидения от закона срок, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че между страните по спора е възникнало валидно облигационно отношение въз основа на сключен между тях Рамков договор №EMI-BRE-022 от 13.10.2017 г., по силата на който ответникът в качеството му на възложител възложил, а ищецът – в качеството му на изпълнител се задължил да произвежда и доставя заготовки, съгласно представени мостри, описани по вид в Приложение №1 и отговарящи на техническите изисквания /характеристики и параметри/ от Приложение №2, представляващи неразделна част от договора, при цена 1 лев за бройка. Установил е, че договорът е бил подписан за срок от три години, като съгласно Приложение №3 минималното количество за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари