Определение №60481/21.07.2021 по дело №2098/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60481

  гр. София, 21.07.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова т.д.№2098 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от „НС-Агро“ АД, [населено място] срещу решение №1097 от 02.06.2020г., постановено по в.т.д.№5088/2019г. на Апелативен съд- София. С въззивното решение е отменено решение №1381/26.07.2019г., постановено по т.д. №2111/2018г. на СГС и е отхвърлен предявеният от жалбоподателя против „Напоителни системи“ ЕАД иск с правно основание чл.266, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата 527 886.52 лева, представляваща възнаграждение за изпълнена и приета работа по Договор за услуга №Д-53-269 от 02.08.2012г., формирано въз основа на приходите на регулираната дейност на възложителя по смисъла на чл.9 от договора, реализирани за периода м.10.2014г. - м.12.2014г., за което са издадени фактури №[ЕГН]/11.11.2014г., №[ЕГН]/

  09.12.2014г. и №[ЕГН]/09.01.2015г., като на ответника са присъдени направените по делото разноски.

  В касационната жалба се твърди, че обжалваното въззивно решение е неправилно- постановено в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила, както и необосновано, поради което следва да се отмени изцяло. Касаторът поддържа, че въззивният съд не е осигурил равна възможност за защита на страните; не е обсъдил цялостно и обективно доказателствата и е стигнал до необосновани изводи относно спорното право. Излага доводи, че от доказателствата по делото се установява изпълнението на възложената работа и предаването й на възложителя, поради което претенцията за плащане на възнаграждение следва да бъде уважена. Претендира разноски.

  Касаторът намира, че съдът се е произнесъл по съществени правни въпроси от значение за изхода на спора в противоречие с практиката на ВКС- основание за допускане до касационен контрол съгласно чл.280, ал.1, т.1 ГПК:

  1. „Когато е налице съставен протокол приемателно-предавателен протокол от 24.10.2014г. и междинни протоколи от : 02.09.2013г., 03.04.2013г., 16.05.2014г. и 31.07.2014г., то не е ли налице приемане на изпълнението по договора съгласно чл.264, ал.1 ЗЗД“?;

  2. „Оборима ли е презумпцията на чл.264, ал.1 ЗЗД, когато е съставен нарочен приемателно-предавателен протокол за приемане от възложителя на извършената съгласно договора работа? В този протокол той трябва ли да релевира своите възражения относно изпълнението й изобщо или само относно изпълнението с недостатъци“?;

  3. „Възложителят може ли да въведе възражения за неизпълнение на договора при заявена претенция по чл.266, ал.1 ЗЗД, ако е извършил изрично приемане на възложената работа ?“.

  Поддържа, че поставените правни въпроси са разрешени в противоречие с практиката на ВКС- обективирана в решение №94 от 02.03.2012г., т.д.№133/2010г., ІІ т.о.

  Навежда и доводи за очевидна неправилност на решението- основание за допускане до касационен контрол по чл.280, ал.2, пр.3 ГПК.

  Ответникът оспорва касационната жалба, като излага доводи както за липсата на основания за допускане на въззивното решение до касационно обжалване, така и за правилността на обжалвания съдебен акт.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Касационната жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  Настоящият състав на ВКС намира, че не са налице предпоставките за допускане на касационен контрол на обжалваното решение.

  За да отмени първоинстанционното решение и да отхвърли иска с правно основание чл.266, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата 527 886.52 лева- възнаграждение за изпълнена и приета работа по договор за услуга №Д-53-269/02.08.2012г., за което са издадени фактури №[ЕГН]/11.11.2014г., №[ЕГН]/09.12.2014г. и №[ЕГН]/

  09.01.2015г., въззивният съд приема за безспорно сключването между страните на процесния договор, с който на ищеца е възложено да изготви пакет от документи за регистриране на ответника „Напоителни системи“ ЕАД като ВиК оператор по смисъла на Закона за регулиране на ВиК услуги и изграждане

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари