Определение №60480/14.06.2021 по дело №838/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

С какви доказателствени средства и как се установяват в исковото производство по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ системни нарушения на трудовата дисциплина по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, както и искането и даването на обяснения по чл. 193 от КТ за тези нарушения?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 838 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника по делото „Е. Миролио“ ЕАД срещу решение № 348/03.12.2020 г., постановено по въззивно гр. дело № 701/2020 г. на Сливенския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е отменено отхвърлителното първоинстанционно решение № 260091/21.09.2020 г. по гр. дело № 1549/2020 г. на Сливенския районен съд и е уважен, предявеният от Г. Д. Х. срещу дружеството-касатор, иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, като е признато за незаконно и е отменено дисциплинарното уволнение на ищеца Х., извършено със заповед № 277/15.04.2020 г. на изпълнителния директор на дружеството-жалбоподател; в тежест на последното са възложени разноски и държавна такса по делото.

Мотиви

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на касационно обжалване решение на въззивния съд. В жалбата се поддържат оплаквания и съображения за неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК. Касаторът поддържа, че въззивният съд неправилно е приел, че по делото няма доказателства за искани от ищеца обяснения по чл. 193 от КТ относно третото процесно дисциплинарно нарушение, обуславящо системност в допуснатите нарушения на трудовата дисциплина, като в жалбата се поддържа, че такива доказателства са представени още с отговора на исковата молба, както и че в тази връзка съдът не е обсъдил всички доказателства и твърдения на страните. Жалбоподателят сочи и че въззивният съд неправилно е ценил свидетелските показания по делото, което е довело и до неправилност на извода му, че това трето дисциплинарно нарушение не е било извършено от ищеца.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на дружеството-касатор, като общи основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК за допускане на касационното обжалване, са формулирани следните правни въпроси: 1) следва ли при оценката на тежестта на несанкционираното нарушение работодателят да доказва само с писмени доказателства наличие на предложение от прекия ръководител на уволнения работник/служител за наличието на нарушението или е достатъчно узнаването от работодателя на извършеното нарушение, включително чрез устно уведомяване, при условие, че по делото са налични доказателства за спазване на изискванията на чл. 189 КТ, чл. 193 КТ и чл. 195 от КТ по налагане на наказанието, както и наличието на дадени писмени обяснения от страна на работника по връчено му искане за даване на обяснения, когато в искането нарушението на трудовата дисциплина е било посочено по разбираем за работника начин, достатъчен да установи, че същият е наясно с причините за уволнението му; 2) при определяне системност в нарушенията на работника/служителя, кои несанкционирани нарушения следва да се вземат предвид – установените с нарочен писмен документ – предложение до работодателя, и по отношение на които са взети писмени обяснения, но не е наложено със заповед даден вид дисциплинарно наказание, или такива, които са установени и устно докладвани от прекия ръководител на работодателя, или от самия работодател, но не са предприети конкретни действия, а се е преминало само към устни предупреждения, които нарушения обаче формират у работодателя цялостна преценка за поведението и отношението към трудовата дисциплина на конкретния работник; и 3) какво следва да доказва в исковия

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари