Определение №60480/21.07.2021 по дело №2218/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60480

  гр. София, 21.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Х. т.д. №2218 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по две касационни жалба против решение №11620 от 21.07.2020г. по гр. д. № 1298/2019г. на Апелативен съд- София, с което е потвърдено решение №7406 от 27.11.2018г. по гр.д. № 1800/2017г. на Софийски градски съд. С първоинстанционното решение е признато за установено, на основание чл.422, ал.1 ГПК, вр. с чл.535 ТЗ, вр. чл.483 ТЗ, че ответниците С. Х. Г. и М. Ч. Р., дължат солидарно със „Спиралико“ ЕООД на ищеца „Каскада“ ООД, сумата 200 000 лева, представляваща част от задължение в общ размер от 409 768 лева, произтичаща от запис на заповед от 20.02.2015г., издаден от „Спиралико“ ЕООД, който ответниците са подписали като поръчители, ведно със законната лихва, считано от 02.06.2016г.

  Касаторът М. Р. намира, че въззивното решението е неправилно- постановено при нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствeнrте правила, както и необосновано. Твърди, че е постановено в противоречие със събраните по делото доказателства, както и при тяхното превратно тълкуване. Счита, че е налице пълна необоснованост на фактическите изводи, поставени в основата и на първоинстанционното, и на въззивното решение по делото, като в тази връзка въззивният съд незаконосъобразно и напълно необосновано, е отказал събирането на нови и нововъзникнали доказателства по смисъла на чл. 260 от ГПК. Моли да се отмени решението и да бъдат изцяло отхвърлени исковите претенции срещу него. Претендира разноски за всички инстанции.

  Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1- т.3 и ал.2, пр.3ГПК. Твърди, че съдът се е произнесъл по следните правни въпроси, обусловили изхода на спора: „1/ В производството по чл. 422, ал. 1 от ГПК, ищецът - кредитор, доказал ли е вземането си, основано на менителничния ефект? Съществуването на редовен от външна страна запис на заповед, подлежащ ли е на изпълнение?; 2/ Доказано ли е от доверителя ми - недобросъвестно предприетите от страна на приносителя на записа на заповед фактически и правни действия, създаващи реална възможност за получаване на недължимо, или двойно плащане -Недобросъвестност или злоупотреба с право от страна на приносителя, разбирани като знание за наличието на относителни възражения по каузалното правоотношение?“ – сочи противоречие с решение по т.д. № 148/2011 г. на 1т.о. на ВКС, решение по т. д. № 1036/2013 г. на 2т.о. на ВКС и решение № 194/1.02.2018 г. по т.д. № 84/2017 г. на 2 т.о. на ВКС.; „3/ Процесуалноправният въпрос за задължението на въззивния съд, съгласно чл.271, чл.272 вр. с чл.236, ал.2 ГПК, да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните?“ –сочи противоречие с решение №283/14.11.2014г. по гр.д. №1609/2014г. на IV г.о. на ВКС и решение №40/4.02.2015г. по гр.д. № 4297/2014г. на IV г.о. на ВКС; „4/ Може ли въз основа на ангажираните по делото доказателства да се счете, че са налице предпоставките и фактическият състав за ангажиране на отговорността на доверителя ми по процесния запис на заповед, съответно записът на заповед от 20.02.2015г. подлежащ на изпълнение ли е?; 5/ За отказа на съда за събиране на относими, допустими и необходими доказателства по смисъла на чл. 260 от ГПК/ новооткрити и ново настъпили факти/?“ –сочи противоречие с решение №55/22.02.2018г. по гр. д. №984/2017 г. на IV г.о. на ВКС. Поддържа, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

  Ответникът по жалбата и ищец по делото „Каскада“ ООД –с.Царацово, оспорва касационната жалба в законоустановения срок. Излага подробни доводи както за липсата на основания за допускане до касационен контрол на въззивното решение, така и за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари