Определение №60477/11.06.2021 по дело №1166/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60477

  гр. София, 11.6.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седми юни две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков

  2. Десислава Попколева

  при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 1166 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. К. С. против решение № 1460/18.11.2020 г., постановено по гр.д.№ 2179/2020 г. от състав на Окръжен съд – Варна.

  Ответникът по касационната жалба я оспорва, с писмен отговор.

  Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

  Съдът е приел, че предявеният отрицателен установителен иск е неоснователен, отменил е решението на районен съд и е постановил ново, с което е отхвърлил иска.

  Съдът е приел, че договорът за изработка е бил сключен от майката на ответника, но от името и за сметка на представлявания – С. Д., като именно той е имал задължението да изработи и монтира ветрогенераторите, докато наследодателката на ответника е подписала договора от 06.08.2014г. действайки в качеството си на негов представител, както е посочено и в самия договор. Предвид горното, съдът е приел, че страна по договора за изработка е С. Д., а сумата е преведена от ищеца в изпълнение на същия, поради което същата е заплатена в полза на изпълнителя, а не на неговия пълномощник. Съдът се е позовал и на основанието, посочено в преводното нареждане: „плащане по договор за изработка на ветрогенератори от 06.08.12014г“. С оглед на така приетото от фактическа страна, съдът е приел, че ответникът не дължи връщане на заплатената цена, тъй като не неговият наследодател е получил същата, а изпълнителя, както и поради обстоятелството, че всъщност изпълнението по договора се дължи от изпълнителя, а не от неговия пълномощник, поради което и договорът не се е прекратил с настъпването на смъртта на последния. Доколкото искът е предявен срещу представляващия, а не срещу изпълнителя /който е страна по договора/, съдът е приел, че искът следва да бъде отхвърлен само на това основание - поради ненадлежната материално-правна легитимация на ответника, като е приел, че не следва да обсъжда събраните писмени и гласни доказателства във връзка с реалното изпълнение на договора. Посочено е, че същите биха били относими към изясняване на спор от фактическа страна ако искът беше предявен срещу надлежната страна по договора за изработка.

  В изложението на касационните основания относно допустимостта на касационното обжалване се твърди, че съдът се е произнесъл по правни въпроси, при наличието на предпоставките на чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК, както и че решението е очевидно неправилно – основание по чл.280, ал.2 ГПК.

  По делото е представен писмен договор, който съдът е обсъдил и въз основа на който е приел кои са страните по него, доколкото в самия договор е посочено, че договорът за изработка е сключен от майката на ответника, но от името и за сметка на представлявания – С. Д.. Свидетелските показания, допуснати и обсъдени от съда не са за установяване на договорни отношения по посочения договор, а за действителните отношения между страните по него, поради което поставените правни въпрос, свързани с допустимостта на свидетелски показания при установяване на договор на стойност над 5 000 лева са неотносими към производството по чл.288 ГПК и не са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, както и не водят до очевидна неправилност на постановеното решение.

  Сочи се правен въпрос, свързан със задължението на съда да посочи защо дава вяра на едни свидетелски показания, а не на други, както и да обсъди същите съвкупно с останалия доказателствен материал по делото. Съдът не е процедирал в противоречие с цитираната практика на ВКС, доколкото е обсъдил свидетелските показания съвкупно с останалите доказателства по делото, най-вече с представения договор, от който е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари