Определение №60476/11.06.2021 по дело №914/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60476

  гр. София, 11.06.2021 г.

  Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия Зоя Атанасова

  гр. дело № 914 по описа за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх.№ 7472/05.06.2020 г., подадена от Столична община, чрез юрисконсулт Н. Н., срещу решение № 660 от 13.03.2020 г. по в.гр.д.№ 1792/2019 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е отменено решение № 8077 от 21.12.2018 г. по гр.д.№ 1228/2018 г. на Софийски градски съд в частта, с която предявеният от И. П. П. иск с правно основание чл.49 ЗЗД вр. с чл.45 ЗЗД е отхвърлен за разликата над сумата от 20 000 лева до сумата от 40 000 лева, и Столична община е осъдена да заплати на И. П. П. на основание чл.49 ЗЗД вр. с чл.45 ЗЗД допълнително сумата от 20 000 лева, над присъдената със същото решение сума от 20 000 лева, съставляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от И. П. П. поради злополука, настъпила на 06.01.2016 г. в района на метростанция ,,Надежда”, [населено място], ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 06.01.2016 г. до окончателното й изплащане. Въззивното решение е обжалвано и в частта, с която е потвърдено решението на Софийски градски съд в уважената част на предявения иск от И. П. П. срещу Столична община с правно основание чл.49,вр.чл.45 ЗЗД за сумата 20 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 06.01.2016 г. до окончателното изплащане

  Жалбоподателят поддържа основания за неправилност на решението по чл. 281, т. 3 ГПК - нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост.

  В изложение към касационната жалба се поддържа наличието на основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК по следните въпроси: 1. Следва ли въззивният съд при определяне на конкретния размер на обезщетението за неимуществени вреди да извърши задължителна преценка на всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното тълкуване на критериите при прилагане на принципа на справедливостта и да посочи в мотивите онези от тях, които обуславят решаващ извод за значително увеличаване размера на дължимото обезщетение, като посочи механизма на правно-логически разсъждения при заключението, че присъденият от него размер е справедлив; 2. Длъжен ли е въззивният съд в решението си да обсъди всички относими обстоятелства по делото, в това число релевирани от страната правонамаляващи възражения – за прекомерност на пълния размер от поисканата сума, за възможно съпричиняване по чл.51, ал.2 ЗЗД, като в мотивите си посочи кои обуславящи спорното право факти счита за установени и кои счита за недоказани.

  Твърди се, че първият въпрос е разрешен в противоречие с практиката на ВС и ВКС, обективирана в ППВС № 4/1968 г., Решение № 213 от 19.11.2019 г. по гр.д.№ 714/2019 г. на ВКС, ІІІ г.о., Решение 40 от 17.05.2016 г. по гр.д.№ 4191/2015 г. на ВКС, ІV г.о., решение № 111 от 17.03.2014 г. по гр.д.№ 4207/2013 г. на ВКС, ІV г.о., Решение № 79 от 17.07.2018 г. по гр.д.№ 2034/2017 г. на ВКС, ІV г.о., Решение № 108 от 13.08.2018 г. по гр.д.№ 3053/2017 г. на ВКС, ІV г.о., Решение № 88 от 16.07.2018 г. по гр.д.№ 4209/2017 г. на ВКС, ІІІ г.о., Решение № 93 от 04.07.2018 г. по гр.д.№ 3460/2017 г. на ВКС, ІІІ г.о., Решение № 57 от 01.08.2018 г. по търг.д.№ 1677/2017 г. на ВКС, І т.о., Решение № 162 от 13.08.2018 г. по гр.д.№ 3190/2017 г. на ВКС, ІV г.о., а вторият въпрос – в противоречие с практиката на ВС и ВКС, обективирана в ТР № 1/04.01.2001 г. на ВКС, ОСГК, ППВС № 1/1953 г., ППВС № 7/1965 г., ППВС № 1/1985 г., Решение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари