Определение №60476/21.07.2021 по дело №1758/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60476

  гр. София, 21.07.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

  ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 1758 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационни жалби на А. Н. Д. и К. Х. М. като синдици на „КТБ“ АД /н./ и „Имидж консултинг“ ЕООД срещу решение № 891/22.04.2020г. по т.д. № 3851/2018г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9 състав.

  Касационните жалбоподатели А. Н. Д. и К. Х. М. - синдици на „КТБ“ АД /н./ обжалват въззивното решение в частта, с която е потвърдено решение № 783/17.04.2018г. по т.д. №1596/2017г. на Софийски градски съд, ТО, VI – 12 състав, в частта, с която отхвърлен предявеният от касационните жалбоподатели срещу „Имидж консултинг“ ЕООД иск по чл.59, ал.2 от ЗБН вр. чл.26, ал.1 от ЗЗД за обявяване за нищожно на прихващане, направено с изявление с вх. №9752/24.10.2014г. поради липса на форма. В касационната жалба поддържат, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Излагат съображения относно неправилността на изводите на въззивния съд, като твърдят, че същите не са съобразени с фактическото положение, в което се е намирала банката към момента на отправяне на изявлението за прихващане. Поддържат, че изискванията на чл.59, ал.2 от ЗБН са приложими и към прихващанията в периода на действие на специален надзор на банката – до момента на откриване на производство по несъстоятелност със съдебно решение. Считат, че процесното изявление за прихващане е нищожно, тъй като не е отправено по установения в чл.59, ал.2 от ЗБН ред.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК касационните жалбоподатели поддържат основанията по чл.280, ал.1, т.3 от ГПК за достъп до касация. Сочат като обуславящи въпросите: 1/ Приложими ли са формалните изисквания на чл.59, ал.2 от ЗБН към изявленията за прихващане със задължения на банката, получени от нея преди откриване на производството по несъстоятелност спрямо същата с решение по чл.13 от ЗБН?; 2/ В приложното поле на нормата на чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗБН или извън него са изявленията за прихващане, отправени до банка в периода след поставянето й под специален надзор и преди отнемане на лиценза й от Централната банка?; 3/ В приложното поле на нормата на чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗБН или извън него са изявленията за прихващане, отправени до банка в периода след отнемане на лиценза й от Централната банка и преди откриване на производство по несъстоятелност с решение по чл.13 от ЗБН? Считат, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

  Ответникът по касационната жалба „Имидж консултинг“ ЕООД поддържа, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване. Излага съображения и за неоснователност на жалбата по същество. Претендира и присъждане на разноски.

  Касационният жалбоподател „Имидж консултинг“ ЕООД обжалва въззивното решение в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение в частта, с която е обявено за установено по отношение на кредиторите на „КТБ“ АД /н./ по предявения от синдиците на „КТБ“ АД /н./ срещу „Имидж консултинг“ ЕООД иск по чл.59, ал.5 от ЗБН, че прихващането, извършено с изявление с вх.№9752/24.10.2014г., е недействително, освен в частта, която кредиторът би получил при разпределението на осребреното имущество. В касационната жалба сочи, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа, че моментът на откриване на производството по несъстоятелност, респ. моментът, в който синдикът може да упражни потестативното право да подаде иск по чл.59, ал.5 от ЗБН, няма отношение към материалноправните предпоставки за извършване на прихващането и правните последици на сделката, а единствено към наличието на легитимация и правен интерес

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари