Определение №60476/10.06.2021 по дело №1057/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60476

  гр. София, 10.06.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на десети юни, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1057 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника „А1 България” ЕАД срещу решение № 137 от 16.10.2020г. по в.гр.дело № 159/2020г. на Кърджалийски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 174 от 09.06.2020г. по гр.д. №1619/2019г. на Кърджалийски районен съд, с което на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ е признато за незаконно и отменено уволнението на ищцата А. А. Я., извършено със заповед № 520/15.11.2019г., на основание чл. 325, ал.1, т. 2 вр. чл. 345, ал. 1 КТ, както и на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ ищцата е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност „Мениджър магазин” в Мтел магазин К., понастоящем А1 магазин К..

  Жалбоподателят поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила при обсъждането на доказателствата по делото относно момента на узнаване на решението, с което ищцата, във връзка с предходно уволнение, признато за незаконно, е била възстановена на предишната работа, с оглед началния момент, от който започва да тече срока по 345, ал. 1 КТ. Твърди, че ищцата е узнала за влязлото в сила решение, с което е възстановена на работа след предходното уволнение, на 01.11.2019г. и от тогава започва да тече срока по чл. 345, ал. 1 КТ, изтекъл на 15.11.2019г., при което явяването й на работа едва на 18.11.2019г. е извън законния двуседмичен срок. Моли атакуваното решение да бъде отменено и вместо него постановено ново решение, с което предявените искове да бъдат отхвърлени. Отправя искане за спиране на касационното производство до приемането на тълкувателно решение по тълк. д. № 3/2019г. на ОСГК на ВКС. Претендира сторените съдебно – деловодни разноски, вкл. юрисконсултско възнаграждение.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК при позоваване на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, касаторът поставя следния правен въпрос: От кога тече двуседмичният срок за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 КТ – само от получаване на нарочно съобщение от първоинстанционния съд, разгледал делото, или и от узнаването за влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа, което не съдържа съобщение за явяване на работа в определен срок?, по който навежда разрешаването му в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 1 от 25.01.2018г. по гр.д. № 1892/2017г. на ВКС, IV – то г.о. и в решение № 228 от 29.09.2016г. по гр.д. № 1559/2016г. на ВКС, IV – то г.о., както и практиката на ВКС, послужила като основание за образуване на тълк. д. № 3/2019г. на ОСГК на ВКС. В хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК навежда следните въпроси: 1. „От кой момент се счита, че едно лице знае за определени факти - от момента, в който направи волеизявление в тази насока или от момента, в който това волеизявление достигне до неговия адресат или трето лице?“; 2. „Прекратяват ли се пълномощията на процесуалния представител на страна автоматично от момента на постановяване и влизане в сила на окончателния акт по делото и необходимо ли е допълнително упълномощаване за последващи действия, пряко свързани с влизане на решението в сила като снабдяване с препис от решението и издаване на изпълнителен лист?“ и 3. „Когато едно писмено волеизявление за конкретни действия, пряко свързани с влязлото в сила решение се прави от името на едно лице и като изричен пълномощник на друго лице, приема ли се, че с изричното упълномощаване другото лице -упълномощител знае за съществуване на фактите, за които се волеизявлява?“. Релевира и основанието

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари